söndag 26 juni 2011

Innan förnuftet bannlystes

Innan förnuftet bannlystes, i Sverige och Europa, kunde Herbert Tingsten säga följande:
"I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter..."
 (Läs mer!) Detta kunde man säga på 60-talet, utan att förlora jobbet! Idag skulle man väl sparkat honom och kallat honom rasist?
På denna video ser vi muslimer som demonstrerar med bl.a. dessa budskap: Halshugg de som säger att islam är våldsam, Gud välsigne Hitler och Frihet gå till helvetet! Musik till eländet är en svensk barnvisa. Kontrasten blir enorm. Det är politikerna i sjuklövern som bär ansvaret. Medskyldiga är journalisterna. Sverige är illa ute.

På 60-talet kunde man skämta om invandringen. Detta vore omöjligt idag: Ormet kruper!

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar