Tunehags tre artiklar från 2008

Tunehags artiklar som vissa kräver ska tas bort.

tisdag 22 jan 2008
En blåmes kan inte se ut hur som helst. Allt som glimmar är inte guld. En kristen bekännare kan inte förkasta Kristus. En nazist kan inte bortse från Hitlers skrift ”Mein Kampf”. Lars Ohly och andra vänstersympatisörer kan inte ignorera det faktum att deras lära har omsatts av massmördare som Stalin, Mao och Pol Pot. Muslimer kan inte annat än att bekänna sig till Koranen och Muhammed.

Man har givetvis rätt att omformulera sig, att ta avstånd och försöka reformera sin tro eller politiska övertygelse. Men är men fortfarande nazist om man förkastar ”Mein Kampf” och Hitler? Kan man kalla sig moderat nazist om man bara vill framhäva att Hitler-Tyskland fick folk i arbete och byggde motorvägar, och samtidigt förneka rasism och folkmord? Är man då inte i själva verket något annat än nazist? Ska det finnas moderata nazister så måste det finnas en moderat nazism.

Kan muslimer förespråka religionsfrihet och ta avstånd från jihad och samtidigt mena sig följa Koranen och Muhammed? Nej det går givetvis inte! Man kan inte äta kakan och behålla den. Men kan man inte reformera islam? Jo, i teorin, men hittills har det inte hänt och dessutom har Muhammed sagt – och belagt med dödsstraff – att man absolut inte får försöka något sådant. Därför är islam även idag i hög grad en arabisk beduin-religion som fastnat i 600-talets sedvänjor.

Ska det kunna finnas moderata muslimer så måste det finnas en moderat islam. Men finns det? Nej, inte om man vill hålla fast vid Koranen och Muhammed. Då måste radikala omtolkningar ske och man måste ta avstånd från vissa av Muhammeds ord och handlingar.

Större delen av världens muslimer är inte araber och kan inte arabiska. Men många lär sig rabbla Koran-versar på arabiska men har ofta ingen aning om vad de handlar om. Det är också ett känt faktum att folkislam är betydligt starkare än ortodox islam. Folkislam innebär att man blandar in schamanism, gammal folktro, andedyrkan och dylikt med islam. Därför är hundratals miljoner muslimer inte rättrogna muslimer i strikt mening. Enligt Koranen skulle de till och med kunna straffas med döden. Uttrycket ”moderata muslimer” blir därför lite udda och vanskligt.

Politiker och opinionsbildare i väst säger gärna att islam är en fredens religion och att man vill föra dialog med moderata muslimer. Men finns det en islam utan Koranen? Den förespråkar faktiskt jihad, det vill säga våld och krig mot icke-muslimer? Och finns det moderata muslimer eller är de avfälliga muslimer? En relaterad fråga är vilka grupper inom islam som ska ha ett tolkningsföreträde. Finns det verkligt modiga muslimer som är villiga och kapabla att reformera islam?

Det finns ytterligare en komplikation i mötet med islam, nämligen begreppen ”taqiyya” (ljuga) och ”kitman” (lura, bedra). Det är påbjudet inom islam att ljuga och bedra för islams skull, för dess utbredning, för att islam ska segra. Lögner och bedrägeri är alltså inte synd, utan snarare tvärtom: de är en dygd.

Det är nog rimligt att anta att de flesta västerlänningar inte vet något om detta. Men det är lika rimligt att anta att de flesta muslimer är medvetna om det. Allt detta försvårar – minst sagt – en meningsfull dialog.

Men i all denna komplexitet måste vi fastslå med emfas: vi säger ja till muslimer, men nej till islam.

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

Varsamt reviderad version av ledarartikel, Världen idag 14 januari 2008.


onsdag 6 feb 2008
Det råder en skrämmande och farlig tystnad. Medan politiker tassar tyst omkring i det politiskt korrekta rummet så islamiseras Europa. Svenska mediers medlöperi består av en öronbedövande tystnad. Men den som kan engelska och söker sig till BBC, The Times, The Telegraph, The Economist och många andra källor, upptäcker snart att verkligheten inte står att finna i Aftonbladet, DN eller Rapport.

Nyligen uppmärksammade den engelske biskopen av Rochester, Michael Nazir-Ali, den smygislamisering som pågår i Storbritannien. Han var tidigare biskop i Pakistan och är därför van vid att se och förstå dynamiken i islam och dess relation till icke-muslimer. Biskopen har iakttagit att alltfler bostadsområden blir muslimska, och där är icke-muslimer inte välkomna. Det är ett känt faktum att sharia praktiseras i dessa områden. Det innebär förtryck av kvinnor och trakasserande av kristna. Reaktionerna på hans påpekanden lät inte vänta på sig. Biskopen med familj är dödshotade och lever med polisskydd.

Han säger: ”Jag fick liknande hot i Pakistan, men trodde aldrig jag skulle få dem här”. Han har även fått 1000 brev där 95 procent säger sig se samma tendenser och tackar honom. Men muslimer hotar, politiker är tysta och rädda och hans biskopskollegor är rasande på honom för att han ”förstör dialogen med muslimer”. Men, som biskopen också säger, hur ska man kunna föra en meningsfull dialog om man inte vågar identifiera och verbalisera problemen? För vi vet, både i Storbritannien och i Sverige, att integrationen av framförallt muslimska invandrare har misslyckats.

Den brittiska regeringen har i all tysthet, efter en rad utredningar, bestämt att betala ut bidrag till polygama familjer. Det betyder att de som har fler än en fru får bidrag per fru, samt möjlighet till ökat bostadsbidrag eftersom alla fruar med barn kräver större bostadsyta. Polygami är förbjudet i Storbritannien och kan ge upp till sju års fängelse. Men nu sanktionerar regeringen indirekt en olaglighet och ett islamskt institutionaliserat kvinnoförtryck. Regeringen uppskattar att det finns tusentals muslimska män som har flera fruar.

Undersökningar visar att antisemitismen ökar i Sverige och i övriga Europa. Ökningen beror främst på muslimska invandrare. Men trakasserier och våld mot homosexuella ökar också, inte minst av förövare med muslimsk bakgrund. Det är givetvis oacceptabelt! Men svenska medier ger intrycket att det är kristna som hotar och attackerar homosexuella.

I det liberala och toleranta Holland har attacker mot homosexuella ökat de senaste åren. Förövare är ofta muslimska män. I Norge har en ledare för det muslimska rådet, tillika ledande socialdemokrat och medlem av regeringens jämställdhets- och anti-diskriminering arbete, vägrat att ta avstånd ifrån dödsstraff av homosexuella. I en debatt på universitetet i Oslo sa ledaren för muslimska studenter att han inte kan kritisera andra länder som avrättar homosexuella.

Ledaren för Sveriges Muslimska Råd kunde ogenerat säga offentligt i Clara kyrka i Stockholm att det inte finns några muslimska länder som straffar bögar eller lesbiska. Men Iran och Saudiarabien är exempel på motsatsen. Muslimer kräver offentliga böneutrop i Oxford. När får vi höra kyrkklockor ringa i Mecka?

Allt detta pågår medan Europa sover.

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är även publicerad på ledarsidan i Världen idag den 6 februari 2008.

onsdag 17 dec 2008

Den som vill kan lära sig av historien. Av den kan vi lära oss att det finns en nedåtgående trappa när det gäller förtryck. Den har fyra steg:
1) Förtal.
2) Diskriminering.
3) Trakasserier
4) Förföljelse.

Detta tragiska mönster upprepar sig ofta i historien men är inte ödesbundet. Det går att bryta resan nedåt. Men om man inte är vaksam och ser signalerna tidigt finns risken att man vaknar upp för sent.

Ett tydligt exempel är förföljelsen av judar i Tyskland och Europa under 1930- och 40-talen. Judar baktalades, rykten och lögner spreds. Det skapade en grogrund för Hitler och hans hantlangare att införa diskriminerande lagar gentemot judar. Det övergick sedan i trakasserier, gick via Kristallnatten och sen som på räls till Auschwitz. Förintelsen skedde inte i ett steg – det var en nedåtgående trappa, och nazisterna tog ett steg i taget: förtal, diskriminering, trakasserier, förföljelse.

Idag – liksom då – finns en märklig allians mellan nazister och muslimer. I stora delar av muslimvärlden förtalas judar via statliga skolor, tidningar och statsunderstödd TV. Iran, Hamas och Hizbollah är bara några av de hatsprutande gaphalsarna. I Europa växer antisemitismen i framförallt muslimska grupper. Detta är farligt – det skapar en plattform för steg nedåt på förtryckets trappa!

Men det finns även andra liknande och oroande varningssignaler där kristna i Västvärlden är måltavlor – även i Sverige. Kristna framställs som farliga fundamentalister, udda och hatiska. Aftonbladet har kallat koreanska kristna biståndsarbetare för Kamikaze-missionärer samt helt utan grund hävdat att svenska kristna hotat bomba en musikfestival. En politiker i norra Sverige blev diskriminerad för sina kristna åsikter och en statligt anställd fick sparken för att han hade fel åsikter angående Israel.

I Storbritannien, USA och Kanada är exemplen otaliga på hur kristna inte fått organisera sig på skolor, uttrycka sina åsikter på universitet eller blivit arresterade för stillsam predikan. En föreslagen kommissionär fick inte verka i EU eftersom han hade kristna åsikter. Åke Greens predikan är ett exempel på en åsikt som länge ansågs olaglig att framföra. Fortfarande är lagen fel och luddig.

Ingen har väl glömt den långvariga och hetsiga förtalskampanjen mot Livets Ord som även resulterade i trakasserier mot den ekmanska familjen och andra kristna. Den s-märkta ex-ministern Morgan Johansson uttryckte att kristna inte borde få delta i den offentliga debatten. Lars Ohly vill med maktmedel tvinga kyrkorna att agera anti-bibliskt. I Australien åtalades en pastor för att ha talat så att muslimer känt sig kränkta. Listan kan göras längre. Varningsklockor ringer! Hör vi dem?

Det finns en märklig trojka som står gemensamt på översta trappsteget och vill knuffa andra nedför. Det är fundamentalistiska sekularister, homosexuella lobbygrupper och islamister. Jag har följt dessa frågor internationellt i åratal och trapptrenden är synlig och trojkan identifierbar. Se upp för trappan och trojkan!

MATS TUNEHAG
Ordförande
Svenska Evangeliska Alliansen

Artikeln är tidigare publicerad i Världen idag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar