Luciabeslutet avskaffas - dörrarna öppnas

Luciabeslutet, att ta in endast kvotflyktingar, infördes av (s) 1989. Det upphävdes 1991 av Bildt-regeringen, på order av Bengt Westerberg.
-----------------------------
"Så kom det sig att ett parti (Ny demokrati), som valts in i riksdagen (1991) för sina krav på en stramare flyktingpolitik, gav underlag för en regering (Bildt), som totalt öppnade gränserna för invandring./ Exit Folkhemssverige.
------------------------------
"Stockholm består idag till 25% av invandrare och Malmö till mer än 30% - varav ca 70% är muslimer. I Malmö utgör invandrares barn drygt halva befolkningen i åldersklasserna 0-18 år. Följaktligen är nu Muhammed det vanligaste namnet bland nyfödda i Malmö."/ Exit Folkhemssverige

Mycket kan vi tolerera - men aldrig intoleransen i islam.
- Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet. Abd al Haqq Kielan, svensk imam

Mohamed Omar radikal muslim: ""det är inte mot islam att vara trevlig emot folk, oavsett om de är gay eller inte.[...] du ska ha dialog med kristna, judar och alla möjliga." Intervju Nationell idag
Mohamed Omars blogg