fredag 1 oktober 2010

Tingsten: Mångkultur leder till konflikter och problem

Herbert Tingsten (1896-1973) skriver på sid 9 i boken "Från idéer till idyll Den lyckliga demokratien" (1966) följande:
"I fråga om allmän avspänning i politik och offentligt liv över huvud har utan tvivel de skandinaviska staterna kommit längst. De allmänna orsakerna är uppenbara. En hög levnadsstandard kombineras med en nästan enastående homogenitet i fråga om nationalitet, språk och religion. Några etniska eller språkliga skiljelinjer, verkliga eller föreställda, finns inte. Därmed bortfaller konflikter eller problem, som i flertalet välfärdsdemokratier stör enhetligheten och i några medför betydande svårigheter: jag erinrar om språkfrågan i Belgien med flamländska och franska som antagonister, om engelska, irländska och franska invandrare i Kanada, om spänningen mellan engelska och irländska grupper i Australien, om vita och maoris i Nya Zeeland, om svårigheterna med de nytillkomna färgade immigranterna i England, för att inte tala om rasfrågan eller rättare rasfrågorna i USA. Inte heller finns i Skandinavien religiösa divergenser av betydelse: den överväldigande majoriteten tillhör en statskyrka eller folkkyrka, samtidigt som likgiltigheten för dessa ting är mera allmänt utbredd än någon annanstans och både den ivriga tron och den ivriga förnekelsen är sällsynta. Även på denna punkt är förhållandet ett annat än i de flesta avspända demokratier. Nästan överallt utom i Skandinavien finns en stundom aktualiserad och politiskt verksam motsättning mellan protestanter eller kalvinister och katoliker, mellan en privilegierad kyrkas anhängare och motståndare."

Slutsatsen är förstås att mångkultur leder till konflikter och problem. Detta kunde man alltså säga i Sverige på 60-talet. Och han fick beröm - inte klander.
Per Ahlmark: "Bland svenska politiska verk är nog 'Från idéer till idyll' det mest centrala som getts ut på många år därför att den river tag i grundproblemen."
Tage Erlander: "Lysande som vanligt, naturligtvis, han är alltid lysande."
Idag skulle man ha kallat honom rasist, främlingsfientlig, rädd och bakåtsträvande, ja, ni vet. Det var bättre förr, mycket bättre.

2 kommentarer:

 1. Kolla denna:
  http://www.youtube.com/watch?v=Zgi63SBTAlg

  more fun!!

  /Nils-Erik Larsson

  SvaraRadera
 2. Ja, och du skulle bara veta hur bra allt var på 1860-talet. Man kunde säga nästan vad som helst (utom om kungen), kvinnor fick inte rösta och barnaga var tillåtet.
  Sen blev vi civiliserade. Åtminstone somliga.

  SvaraRadera