Judit Burda om hotet från islamismen

Från Newsmill:


Islamismen i Sverige

Judit Burda om Islamismen i Sverige

Varför det finns anledningar att frukta den växande islamismen?

Fouad Hussein skriver i sin bok om hur och när den slutliga segern kommer att inträffa. Kalifatet ett renlärigt islamistiskt samhälle enligt profeten Muhammeds principer står som segrare, västmakterna är slagna och en ny världsordning är införd, dominerad av islam.

  Om författaren

  Moderat fritidspolitiker i Göteborg
  Den 10 september 2005, 4 år efter terroristattackerna i USA, har Göteborgs Posten publicerat en stor artikel om al-Qaidas planer för slutseger.
  Ingen har hotat GP med JO-anmälan. Anledningen till att det inte blev stor ramaskri kring artikeln, är just ordvalet i rubriken. På den tiden var det rumsrent och accepterat att ha invändningar mot just al-Qaida.
  Artikeln beskriver hur terrorgruppen al-Qaida går vidare mot slutsegern över västmakterna och en ny världsordning där islam dominerar - vid den tidpunkten, inom 15 år.
  Den jordanske journalisten Fouad Hussein publicerade sommaren 2005 en bok på arabiska "Zarqawi, al-Qaidas andra generation" där har han intervjuat en lång rad av sin landsmans medarbetare, några av dem namngivna. Boken har refererats av den tyska tidskriften Der Spiegel. Med utgångspunkt från intervjuerna sammanfattar Fouad Hussein al-Qaidas strategi i sju faser:
  Fas 1 omfattade tiden mellan 2000 och 2003. Den kallas "uppvaknandet" - syftet med 11 september-attackerna var att provocera USA att "förklara krig mot den muslimska världen" och därigenom "väcka" muslimerna.
  Fas 2 sträcker sig fram till nästa år. Hussein säger att al-Qaida försöker omvandla sig till en större rörelse genom att rekrytera fler kämpar.
  Fas 3, 2007-10, innebär att den islamistiska kampen sprids till länder som Jordanien, Syrien, Turkiet och Israel. Al-Qaidas förhoppning är att upprepade attacker på Israel ska ge rörelsen ett bredare stöd bland muslimer.
  Fas 4, 2010-13, ska leda till att USA-vänliga regimer i Mellanöstern kollapsar. Under perioden ska även USA:s ekonomi attackeras, bland annat genom att angripa västvärldens oljeförsörjning.
  Fas 5 är den tid, om cirka tio år, då islamisterna är redo att grunda ett kalifat, ett renlärigt islamistiskt samhälle enligt profeten Muhammeds principer. Kalifatet ska vara så starkt att det inte fruktar det västerländska inflytandet.
  Fas 6, 2016-20, innebär "total konfrontation med västmakterna".
  Fas 7, inte senare än 2020, beskrivs som "den slutliga segern". Kalifatet står som segrare, västmakterna är slagna och en ny världsordning är införd, dominerad av islam.
  Enligt Fouad Hussein kommer terrorattackerna i västvärlden att fortsätta. Men de är inget mål i sig, utan en metod att försvaga västmakterna och hålla deras invånare i skräck.
  Nu med denna vetskap som facit i handen, som historiskt sätt stämmer ganska väl överens med verkligheten, har jag all rätt att vara bekymrad. Att vara bekymrad tillåter tom Sveriges grundlag.
  Jag har mina tragiska erfarenheter från en kommunistiskt totalitär regim. Dessutom blev jag offer för stormakternas egenmäktige bestyckning av Europa efter andra världskriget. Jag vill inte stå en vacker dag och berätta för mina barnbarn, att mormor valde att gilla läget, som vissa av mina vänner i Göteborgs Moderaterna vill att jag skall göra, för att inte skada partiet. Ännu en gång vill jag betona att mitt agerande är precis det omvända och i linje med att kunna vara stolt över det parti jag fortfarande är medlem av. Att partiet väljer att sopa det hela under mattan har säkert sin förklaring. Dessvärre känner  inte jag till den. Man kanske har missbedömt allvaret i nomineringen som ägde rum för en vecka sedan och nöjer sig partiet med de nyss presenterade positiva opinionssiffrorna här i Göteborg.
  Vi talar minst om det som vi tänker mest på.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar