tisdag 11 juni 2013

Riksdagen påbjuder: Respekt och självkritik inför islam

Riksdagen uppmanar oss till respekt och självkritik inför islam. Utrikesutskottet fick år 2002 uppdraget att se över vårt förhållningssätt till islam. Efter tre år var man färdig.

Detta kom man fram till:
Vi måste ha större förståelse för muslimers tänkesätt. Media ska porträttera muslimer "på ett rättvist sätt". Vi måste ta hänsyn till det som muslimer betraktar som "heligt och okränkbart".

Vi måste förstå att muslimer blir förfärade över vår västerländska livsstil som de anser vara "ogudaktig, moralisk förfallen och dekadent". Vi måste förstå att vår livsstil är synlig i samhället och därför måste vi "idka självkritik när vi propagerar för vårt samhälles fördelar".

Vi måste respektera att det finns rädslor i "den muslimska världen" inför "moderniteten och det västliga inflytandet". Vi måste respektera den muslimska världens "rädsla för att västligt inflytande leder till moraliskt förfall".

Vi ska alltså skämmas för vår frihet, jämlikhet och demokrati. Vi ska alltså känna oss moraliskt underlägsna muslimer, vars religion har lagar med stening av otrogna kvinnor, huggande av händer och fötter på tjuvar och halshuggning av de som lämnar islam.

Detta hittade jag först hos gluefox.com med rubriken: Censur i godhetens namn - Det fria ordet är hotat.
Gluefox, i sin tur, hänvisade till Jesús Alcalás artikel i SvD, 25/10 2012, med rubriken: Värnandet om trossamfund kör över individen.

Stefan Ritter säger här i Ring P1 att "Det här kommer att leda till västerlandets undergång".
Tengby törs inte erkänna att Ritter har rätt.

Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar