fredag 1 juni 2012

Europa är under attack!

Öppna ögonen och se den obehagliga sanningen! Det är ingen militär attack, det är en attack genom en gigantisk befolkningsinvasion.


"I många moskéer predikar militanta imamer mot vår dekadenta, promiskuösa kultur och livsstil och mot vårt ogudaktiga leverne. För dem är den islamska lagen sharia, den enda giltiga. Den föreskriver muslimers uppträdande och klädsel. 

De yttre attributen är till synes enkla ting som att kvinnor inte får visa håret och de får inte vara tillsammans med män utanför familjen. Men under denna yta finns något mycket allvarligare, som kan komma att radikalt förändra livet i våra samhällen. 

När Europa sakta islamiseras kommer alla vi andra att efterhand tvingas ta allt större hänsyn till vad muslimer och deras islam kräver hur vi ska leva våra liv. Vi kommer att tvingas anpassa oss till ett samhällsklimat allt mindre tolerant mot andra 'ogudaktiga' uppfattningar. 

Detta är den obehagliga sidan av den smygande islamiseringen av Europa och den är redan här genom självcensuren."

Läs mera på Krönikan!

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar