fredag 25 maj 2012

Roger Sahlström, Slutet på den svenska välfärden!

Han ger röst åt oss arga svennar som svär vid köksbordet och knyter näven i byxfickan:

Gästskribent: Roger Sahlström, Slutet på den svenska välfärden!
Legitimiteten för den gemensamma välfärden riskerar att rämna. Varför ska vissa av oss betala till vår gemensamma välfärd när denna skattskyldighet bara omfattar vissa? När andra, som inte ens har laglig rätt att vistas i Sveirge, kan åka snålskjuts på vårt välfärdssystem?
Det är kanske dags att uppmana svenska folket att kasta sina legitimationer, körkort och pass?
Vad gör Sörmlandspolitikerna den dagen då ekonomin inte längre går ihop? När vi inte längre kan dölja alla kostnader bakom olika transfereringssystem? Ska vi kasta ut folk, börja bygga läger? En sådan desperat framtid är just vad våra politiker bygger nu när de ger vissa grupper en skjuts in i systemet utan att behöva bidra själva.
Att inte fler protesterar torde bero på att de flesta inte känner till vilket asylbedrägeri Sverige är utsatt för. De allra flesta som söker asyl i Sverige har inga flyktingskäl och får heller inte stanna av den orsaken, vad än medierna och politikerna försöker få oss att tro. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa är nittio procent varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Nio av tio! Det är alltså en lögn att Sverige främst värnar om de mest utsatta flyktingarna.
Marknadsliberalerna på Timbro jublar förstås. Att montera ner välfärden och den svenska modellen till förmån för ett marknadsliberalt samhälle där människor i låglönejobb tvingas arbeta dubbelt för att klara livhanken; det är Timbroiternas utopi.  Nu kan Marus Uvell slå sig till ro. Vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister gör jobbet åt dem.
Snacka om en ohelig och omedveten allians!
Roger Sahlström


Tack Roger! Asylbedrägeri var ordet.

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar