torsdag 24 maj 2012

"Svensk-svenskar" troligen i minoritet inom 40 år

Bloggo gör ett bra jobb när han visar att regeringen helt skamlöst ljuger för oss.

 Regeringen bemöter ”myter” med lögner

Jag tar bara den första myten som visar hur suveränt han mosar regeringens trams:
"Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.
Regeringens bemötande: Påståendet är direkt felaktigt. I dag är knappt 15 procent av befolkningen född i ett annat land. Statistiska Centralbyrån räknar med en näst intill oförändrad andel i framtiden, andelen beräknas öka till 16,5 procent 2050.
I grunden bygger myten på att personer med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det skulle vara ett problem om människor har en bakgrund i ett annat land. Det är också värt att notera att den enskilt största gruppen invandrare 2010 var hemvändande svenskar, som stod för en femtedel av invandringen.
Fakta: Eftersom Sverige av tradition är en nationalstat har många svenskar svårt med begreppen. Att vara svensk kan innebära både att man tillhör folkgruppen svenskar och att man har medborgarskap i landet Sverige.
I länder som inte är nationalstater sammanfaller inte nationalitetsbegreppet med de juridiska statsgränserna, därför är exempelvis många irakiska medborgare syrianer/assyrier och många israeliska medborgare är samtidigt även araber. Stat och nationalitet är i dessa länder sedan länge två helt olika saker.
Om en svensk flyttar till Irak kommer denne aldrig att betraktas som arab eller syrian, hur mycket han eller hon än försöker, irakisk medborgare kan han eller hon däremot bli.
Denna okunskap är något regeringen använder sig av när man nu medvetet försöker vilseleda allmänheten. Omkring år 2050 kommer folkgruppen svenskar förmodligen att utgöra en minoritet i staten Sverige.
En överväldigande majoritet av invånarna kommer däremot då som nu att vara medborgare i staten Sverige, vilket inte är samma sak. Värt att notera är också att gruppen 'hemvändande svenskar' naturligtvis inte behöver ansöka om uppehållstillstånd i Sverige och räknas därmed inte som 'invandrare' på samma sätt, vilket regeringen vill ge ett falskt intryck av."
Alltså: Omkring år 2050 kommer folkgruppen svenskar förmodligen att utgöra en minoritet i staten Sverige.
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar