onsdag 13 april 2011

SD: Låt föräldrarna bestämma!

Enligt mig har Sverigedemokraterna den bästa familjepolitiken. Läs vad Cornelia Dahlberg, SD Norrköping, skriver! Låt föräldrarna bestämma om barnomsorgen
 "Fördela skattepengarna till barnomsorgen enligt samma princip som dagens skolpeng, det vill säga samma summa skattemedel följer med varje skolelev/barn till valfri skola/barnomsorg. Jag föreslår dock att eventuell vinst alltid ska gå direkt in i verksamheten eller tillbaka till skattebetalarna. Till skolstart betalas månadsvis en summa direkt till vårdnadshavarna motsvarande snittsumman som i dag betalas som föräldrapenning och till daghemmen. Föräldrarna får frihet att själva bestämma om de vill lämna sina barn på dagis, till dagmamma, uppfostra sina barn själva - eller en kombination.
Vem kan ha något att invända mot att ge föräldrarna reell möjlighet att bestämma över sitt barns uppväxt, i stället för att lägga den makten i politikers händer? Vem känner sitt barn bättre än föräldrarna?
Politiker har hittills visat att de ignorerar vetskapen om att små barns immunsystem bryts ned av att vistas i stora grupper, förutom den psykiska påfrestning detta innebär. 1-2-åringars hjärnor är enligt forskare inte mogna att ta in så stora mängder intryck som sker på dagis. Och barnkonventionen bryter vi glatt emot genom att tvinga barn att vistas på dagis tio timmar per dag."
Kloka ord. Sverigedemokraterna är ett ljus i det totala politiska mörkret.
Vacker sång om mor och barn


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar