fredag 22 oktober 2010

Europas kulturella mångfald blir muslimsk enfald

Om en kultur ska bestå i mer än 25 år måste det födas minst 2,1 barn per familj. I Europa föds det i genomsnitt 1,38 barn per familj. Två föräldrapar får vardera ett barn. På två generationer, ca 50 år, har fyra européer minskat till en.
 Istället för att uppmuntra Europas kvinnor att föda fler barn har man valt att importera folk från mycket främmande kulturer. Europas folk håller på att bytas ut.
Sedan 1990 har 90% av Europas befolkningsökning varit muslimsk.
2007 hade Frankrike ett födelsetal på på 1,8. Muslimernas födelsetal var 8,1. 30% av barnen under tjugo år är muslimska. År 2027 är 1/5 av Frankrikes befolkning muslimsk. Om 39 år är Frankrike en islamsk republik.
I Nederländerna är 50% av de nyfödda muslimer. Om 15 år kommer hälften av befolkningen att vara muslimsk.
Nyligen visade en statlig utredning i Tyskland att den tyska befolkningens nedgång inte kan stoppas. Tyskland kommer att bli muslimskt år 2050.
Nu finns 52 miljoner muslimer i Europa. Tyska regeringen har räknat ut att den siffran kommer att dubbleras till 104 miljoner på 20 år.


Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar