lördag 23 oktober 2010

Hägglund får goda råd

Kristdemokraterna har problem med vårdnadsbidraget, skriver GP:"Det är ett bidrag som det är frivilligt för kommunerna att införa och som ger 3 000 kronor per månad och barn för den förälder som har barnen hemma i stället för i förskolan. – Vi måste hitta något som blir bättre och lättare att driva vidare, sade Hägglund."
Varför inte respektera den som vårdar egna barn lika mycket som den som vårdar andras barn, bäste Göran Hägglund? Ge hemmaföräldrarna en lön på ca 10 000 kr, pensionspoäng och respekt!
 Familjekampanjen skriver ett öppet brev till Hägglund:.
 "vi måste få FRIHET UNDER ANSVAR i svensk familjpolitik [...]genom att avskaffa den politiskt-ekonomiska styrningen och diskrimineringen av vissa föräldrar och oliktänkare.[...]genom att låta subventionerna gå lika till alla barn och ta hänsyn till föräldrars försörjningsbörda vid beskattningen."
 Till Hägglund skickar jag en liten blåsippa:


Vad är vårdnadsbidraget:
 "KD har drivit kravet på vårdnadsbidrag (eller vårdnads­ersättning) sedan slutet av 1980-talet. Det har tidvis också varit ett krav från C och M.
Ett vårdnadsbidrag på 2 000 kronor i månaden infördes av regeringen Bildt 1994, men revs omedelbart upp av en ny S-regering.
Enligt den modell som kom 2006 är bidraget frivilligt för kommunerna att införa. Drygt hundra kommuner har ställt sig bakom det.
Bidraget ger 3 000 kronor per månad och barn för den förälder som har barnen hemma i stället för i förskolan.
KD vill dubbla vårdnads­bidraget, men har inte fått gehör från de övriga tre regerings­partierna."


Elise Claeson:"Kanske har Reinfeldt läst att forskare från USA och Kanada kommit fram till att det översta trappsteget i psykologen Maslows behovspyramid (från 1943) inte är individens självförverkligande utan föräldraskapet."
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar