lördag 30 oktober 2010

Muslimskt parti i Finland

 Islamiskt parti bildat i Finland skriver DN (2007-09-07)
 "Partiets ordförande Abdullah Tammi [finländsk konvertit] säger att det har bildats för att muslimerna inte får sin röst tillräckligt hörd på andra vägar.[...]
Partiledaren hoppas att de 40.000 muslimer som bor i Helsingfors och de övriga kommunerna i huvudstadsregionen ska se partiet som ett alternativ.
Tammi är före detta brandchef med vänsterbakgrund i fackrörelsen. Han konverterade till islam för några år sedan.
Partiet vill bland annat främja sunda levnadsvanor. Mellanölet och alla andra alkoholdrycker bör tas bort från mataffärerna. Övergripande mål är att främja "allt gott och avlägsna allt ont".
Islamisk slakt ska godkännas och muslimska elever ska inte behöva delta i undervisning som strider mot religionen, till exempel musikundervisning.
Partiet vill också skärpa straffen för sexbrott. Tammi kan tänka sig dödsstraff men betonar att ett återinförande av det skulle kräva ett grundligt övervägande.[...] 
Det islamska partiet är berett att samarbeta med andra. Tammi säger att partiet står närmast kristdemokraterna eftersom de i moralfrågor har nästan samma åsikter."
 Islam sprider sig snabbt i Finland. I följande klipp sägs bl.a. att den finske konvertiten och partiledaren Abdulla Tammi vill införa sharialagar i Finland och en muslim från Irak medger att det är "en stor skillnad i livsstil".

Vasabladet skriver: Islam kan införas i skolan
 "det är sannolikt att muslimska föräldrar så småningom begär att deras barn får undervisning i sin egen religion i grundskolan.
Det anser Emina Arnautovic, medlem i direktionen för Närpes högstadieskola.[...]
- Det finns ett visst tryck. Speciellt som det i Närpes finns många med bosnisk bakgrund.
I dag har tio procent av eleverna vid högstadiet utländsk bakgrund. Och fler är på kommande. Exempelvis bland årets ettor vid Mosebacke skola har nästan hälften invandrarbakgrund."
Finlands nationalsång:


Läs även andra bloggares åsikter om Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar