fredag 29 oktober 2010

SD:s politik idag är samma som Luciabeslutet (s) 1989

Politikerna skyller problemen med invandringen på Sverigedemokraterna, för att själva slippa kritik från folket.

Länder med enhetlig befolkning är lugnare än länder med olika folkgrupper. Sverige var ett lugnt land så länge vi var ett enda folk. (Tage Erlander i riksdagen 1965: "Vi svenskar lever ju i en oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.")
Jan Milld om lögnarna:

Sen kom massinvandringen som förändrade Sverige till det sämre. Nu ökar våldet och hatet mellan de olika folkgrupperna.

Vet ni vad "Luciabeslutet" är? På Luciadagen 1989 beslutade Ingvar Carlssons regering att invandringen måste begränsas. (Bildts regering rev upp det 1991.) Så här sade statsrådet Maj-Lis Lööw enligt riksdagens protokoll 1989/90:46 , sidan 78, den 14 december 1989:
"Påfrestningarna har medfört att mottagandet inte längre kan ske i de värdiga former som eftersträvas [...] Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov."

Lägg märke till att det var socialdemokraterna som då ville begränsa invandringen. Nu när invandringen är betydligt större är det ett annat parti som reagerar med förnuft och ansvar; Sverigedemokraterna.

Låt oss därför jämföra Luciabeslutet med SD:s invandringspolitik. Så här står det i SD:s partiprogram:
"Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen). Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omedelbar verkan."

Båda säger alltså att asyl ska ges endast till flyktingar som uppfyller FN-konventionens krav. Båda vill dessutom ge skydd till andra som har särskilt starka skyddsbehov.
Med detta vill jag visa att Sverigedemokraterna idag är det enda parti som vill ta samma förnuftiga ansvar för Sverige och dess medborgare, som socialdemokraterna ville göra 1989.
 Axess: Hatstämningar piskas upp
Sverige var bättre förr:

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. Att SAP av idag i ord och handling tar avstånd från sitt eget beslut för 20 år sedan, det den gången enda förnuftiga, och sällar sig till dem som rev upp detta beslut bara något år därefter, främst Westerberg och Friggebo...
    Detta gör att jag, vid idag 60 års ålder och uppvuxen i en politiskt och fackligt medveten arbetarfamilj, som vänstersocialdemokrat inte har något annat parti att stödja än Sverigedemokraterna!
    SAP är bara värda mitt förakt!

    chief karlsson

    SvaraRadera