måndag 20 juli 2009

Europa hjälper Islam vinna?

Europa hjälper islam ta över. I sin naivitet och godtrogenhet inför islam planerar EU för en ännu större invandring av muslimer. En siffra som nämns som önskvärd är 50 miljoner afrikaner. Detta i ett EU som redan nu har nästan 50 miljoner arbetslösa. Är makthavarna idioter? Eller vad pågår?

Fler och fler klarsynta hävdar numera att västvärlden håller på att gräva sin egen grav. Man avskaffar allt som förfäderna aktade, etik och moral, familjesammanhållning, man och kvinnas samarbete för barnens bästa. Allt sådant gott anses nu gammalmodigt.

En av de klarsynta är Anton Assarson. Han skriver på den utmärkta bloggen Templum:
"I denna artikel kommer jag att skriva om varför Europa – såsom jag definierat henne – kommer att gå under inom en snar framtid om ingenting radikalt görs.

En stort skuld i Europas kris ligger i hur den demokratiska processen har utkristalliserat sig. Den typiska valkampanjen och i princip alla politiska partier i Västerlandet kretsar kring vad vi kan kalla samhällets sekundära behov eller impulser: Statligt finansierad sjukvård och föräldraledighet t.ex. Vi har prioriterat de sekundära impulserna över de primära: Nationellt försvar, kärnfamiljen, den kristna tron och den reproduktiva aktiviteten. Sjukvård, omsorg och föräldraledighet fyller sin viktiga funktion i samhället, men om ingen försvarar nationens oberoende, om inte kärnfamiljen är vedertagen minsta cell i samhällskroppen, om inte den kristna förkunnelsen ger mening och om vi inte får barn – så ter sig plötsligt både vården och skolan som tämligen irrelevanta. Det finns en uppenbar “värdenas och institutionernas” hierarki som européerna inte längre förstår. Det finns en uppenbar anledning till varför Gud säger ”Varen fruktsamma och föröken eder” som ett av sina första budord till människan, långt innan budord om att älska sin nästa och inte ha begär till dennes hustru: Om ni inte föder barn kommer ni aldrig att ha råd med alla de där sekundära impulserna såsom välfärd från vaggan till graven. Men i de flesta europeiska regeringar är försvarsdepartementet bara en plats som ambitiösa karriärpolitiker passerar på väg uppåt till viktigare jobb.[...]

Västvärlden har ålderdom och välfärd – Islam har ungdom och vilja. [...]
Det finns många oroshärdar runtom i världen där islams styrkor kan urskiljas. Muslimer mot judar i Israel/Palestina, muslimer mot hinduer i Kashmir, muslimer mot kristna i Libanon och Sudan, muslimer mot buddister i Thailand, muslimer mot ryssar i Kaukasus, muslimer mot backpackers på Bali etc.[...]
De brittiske historikern Arnold J. Toynbee skrev att ”civilisationer går under genom självmord, inte mord”. Vi befinner oss mitt i detta självmord. Överdådig välfärd, fri abort, sekularisering och multikulturalism är en europeisk självmordsbomb."


Om ingen försvarar nationens oberoende, om inte kärnfamiljen är vedertagen minsta cell i samhällskroppen, om inte den kristna förkunnelsen ger mening och om vi inte får barn – så ter sig plötsligt både vården och skolan som tämligen irrelevanta.

På ett kunnigt och sakligt sätt beskriver han hur verkligheten ser ut och kommer att se ut. Om vi förlorar vår frihet, grunden för vår civilistation, ja då blir allt annat meningslöst. Kvotering av kvinnor till styrelserummen, tvångsdelning av barnledigheten, glöm det. Då gäller det livet! Vill vi ge detta i arv till våra barnbarn? STOPPA INVANDRINGEN AV MUSLIMER TILL EUROPA!

Läs även andra bloggares åsikter om ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. Stoppa invandringen av muslimer i europa ja.. Hm.. jag då? jag är muslim, född i sverige, bosatt i sverige och har svenskt blod sedan flera 100 år tillbaka. Jag blev muslim ändå sörru. Vet flera svenskar (som inte ens har kontakt med invandrare av något slag) som konverterat. Du måste se skillnaden mellan utövare och Islam och NATION och RELIGION.


    Varför i hela friden har du en hel blogg där du lägger ner massa tid och energi när du hatar Islam? Du må hata Islam, fine, men varför lägga tid och energi på nåt man hatar?

    SvaraRadera