söndag 19 april 2009

Svenskfientlighet redan på 1700-talet?

Svenskfientligheten började kanske inte med Mona Sahlin. Kanske började den redan på 1700-talet med den lärde mannen Emanuel Swedenborg? Så här skriver han i Andliga dagboken:

"Vad beträffar det svenska folket i allmänhet, så tillhör det de elaka folken. Det goda hos dem är oäkta, och även det sanna.[...]

Svenskarna bry sig i allmänhet icke om borgerligt gott och borgerligt sant, som framträder i lagen och därifrån i sederna, utan de förvanska det goda och sanna i lagen, så mycket de kunna. De fråga icke heller efter det goda och sanna i religionen, som de därför endast bekänna med munnen, sägande sig vara kristna.[...]

Huru brottsliga och fräcka de flesta av denna nation äro, kan icke beskrivas;[...]

Allt som allt, det svenska folket är sämre än något annat folk i Europa, med undantag av det italienska och ryska.[...]

Det har visat sig, att de i sitt inre hysa hätskhet, hatfull hämndlystnad och grymhet och att de äro fulla av svek i sin hätskhet och hämndlystnad, ända till andras fördärv."

Är vi verkligen så usla? Elaka, brottsliga, fräcka, hatiska, grymma och sämre än andra. Inte roligt att vara svensk. Klart att ett så uselt folk måste bytas ut! Mona, Maud och Reinfeldt har rätt! Eller?

Emanuel Swedenborg, Andliga dagboken (ur Diarium spirituale)
Om Emanuel Swedenborg på Gotiska Klubben.
Läs även andra bloggares åsikter om ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar: