måndag 20 april 2009

Muslim vill stärka familjen

Mahmoud Aldebe skriver tänkvärt om behovet av en familjepolitik som stärker familjerna och stöder föräldrarna i deras fostran av barn. Samhället bör stödja, inte ta över fostran av barnen, menar han.

"Till Beslutfattare i Sverige; Rädda svenska hemmen

Sverige står idag för en familjesyn- och politik som inte bara avviker från flertalet länder på jorden utan även avviker från en majoritet av svenska folkets familjesyn. Familjen är människo- och civilisationens ryggrad.[...]

Sveriges beslutsfattare borde se svenska hemmen i sin helhet och inte som idag, rikta in sig på individen. Svenska folket har förstånd nog att prioritera familjen och ge den allt stöd som behövs för att fortsätta att vara den bästa miljön för barn att växa upp i, bli älskade och utvecklas i trygghet och för föräldrar att ta sitt ansvar.[...]

Vi betonar vidare att familjen har det främsta ansvaret att fostra och skydda barnen från barndomen tills de är vuxna och samhället är ett stödelement i frågan och inte ett alternativ."

Länk till Mahmoud Aldebes artikel.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar