söndag 29 mars 2009

Varför får inte alla barn barnomsorgspeng?

Alliansens barnomsorgspeng gäller inte de barn som vårdas av sina egna föräldrar. Föräldrarna måste samtidigt vårda andras barn för att de egna barnen ska komma ifråga. Så här skriver regeringen:
"Bidrag ska ges för [...] egna barn i familjedaghem [...] men inte för fler egna barn än de barn som har tagits emot från andra familjer."
Vilken människosyn har man när man gör skillnad på barn och barn, beroende på vem som vårdar dem?
Varför behandlas föräldra-vårdade barn sämre än främmande-vårdade? Varför behandlar man inte alla barn lika?

Socialisterna värderar inte vården av egna barn av socialistisk ideologiska skäl. Nu har de liberala partierna makten, men vågar ändå inte gå emot socialisterna. Bristen på kurage är bedrövlig.
"Alla människor är lika mycket värda" heter det när man håller vackra tal. Varför inte visa att man faktiskt menar det?

S-kvinnorna kritiserar barnomsorgspengen
av helt andra skäl:
"Risken för att den kommunala barnomsorgen kommer att få färre barn, och därmed tvingas att minska antalet förskolor och säga upp kompetent personal, är överhängande med dessa förslag."

Barn ska bort från föräldrarna, punkt slut! Och de borgerliga sviker sin valfrihetsideologi igen!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar