torsdag 27 november 2008

Svenskförakt

Fosterlandskärlek har blivit fult. Svenskförakt har blivit fint.

Vadå svensk? Ledare av Rebecka Bohlin i Arbetaren 26 november 2008.

 • Efter folkpartiets valframgång 2002 på kravet om språktest för invandrare och i ljuset av sverigedemokraternas växande opinionsstöd är moderaternas utspel om ett svenskkontrakt kanske inte så förvånande. Det ger en fingervisning om att vi kommer att få se mer av populism inför valet och att det finns en risk för att Sverigedemokraterna får slå an tonen på ett högst obehagligt sätt.

Folkpartiets framgång visar att svenska folket tycker att språktest är ett riktigt krav.

 • Moderaterna ska ta ställning till vad de kallar ett svenskkontrakt på sitt framtidskonvent kommande helg. Men redan nu är debatten igång. Partisekreterare Per Schlingmann tänker sig ett kontrakt som bland annat innebär att invandrare skriver under att de accepterar ”svenska” värderingar och att det ska få konsekvenser för den som bryter kontraktet, exempelvis i form av ekonomiska sanktioner. De exempel som getts har främst handlat om jämställdhet: ”invandrare” måste acceptera den ”svenska” jämställdheten.

I Sverige ska givetvis svenska värderingar gälla. Svenska värderingar är raka motsatsen till islamska värderingar, vilka är oförenliga med frihet, jämlikhet och demokrati.

 • Socialdemokraternas Luciano Astudillo är positiv och tycker sig se likheter med det förslag om ett etableringskontrakt som Jens Orback lade fram för några år sedan. Men förslagen saknar likheter. Etableringskontraktsförslaget innebar ersättning till nyanlända som inte lönearbetar utifrån en individuell handlingsplan som skulle omfatta antingen svenskstudier eller en praktikplats. Det är inte principiellt annorlunda än att betala ut a-kassa enbart till arbetssökande eller sjukersättning bara till sjuka.
 • Att koppla ersättning från stat eller kommun till värderingar är däremot något helt annat. Till att börja med finns det ju inga ”svenska” värderingar, inte ens om jämställdhet. Visserligen har de nordiska länderna stuckit ut bland de liberala demokratierna för sin förhållandevis radikala jämställdhetspolitik, men inte ens genusforskare som ägnat år åt att vetenskapligt studera detta har kunnat slå fast att det därmed går att säga att det finns en nordisk jämställdhetsmodell.

Att förneka allt svenskt är typiskt för de självföraktande svenskarna, som kryper inför muslimerna. Muslimerna föraktar också de mesiga svenskarna. De tror också att gud föraktar de otrogna svenskarna.

 • Enligt forskaren Eva Magnusson finns dessutom ett tjugotal olika politiska betydelser av ordet jämställdhet – det kan stå för nästan vad som helst. Vissa lagar har klubbats igenom i jämställdhetens namn: Som pappa/mamma-månader i föräldraförsäkringen, att våldtäkt är förbjudet även inom äktenskapet eller att gemensam vårdnad för barnen är vad som gäller vid skilsmässa så länge föräldrarna kan samarbeta.
 • Men det som är lagstadgat gäller redan alla och behöver inte befästas i ett kontrakt. Det som inte är lagstadgat däremot, det har alla – svenskar, invandrare, kvinnor, män, gamla, unga, vänster, höger, uppe, nere, vilka man än vill peka ut – rätt att ha olika åsikter om. Kristdemokrater får a-kassa som alla andra, trots att de vill ha vårdnadsbidrag som många andra anser undergräver jämställdheten. Allt annat vore ju absurt.

Det som är lagstadgat och brottsligt för oss, som att inte slå sin fru eller hedersmörda sina döttrar, är gud behagliga görningar och helt förenligt med muslimernas sharialagar. Lagar som står över svenska lagar, enligt rättrogna muslimer. Att döda sin dotter som brutit mot guds lag, genom att ha pojkvän, är en gud behaglig gärning och återupprättar familjens heder. Detta är oförenligt med våra värderingar, lagar och traditioner. Försök att fatta det!

 • Absurt skulle kunna vara ordet som sammanfattar förslaget om svenskkontrakt. Men låt oss vara snäppet tydligare. Att göra en uppdelning i Vi och Dom, där bara de som invandrat ska förbinda sig till vissa värderingar, sammanfattas bäst som: rasistiskt.

Det är inte våra västerländska demokratier som har absurda värderingar. Det är muslimerna och islamisterna som har de absurda värderingarna. De tror att om en muslim dödar en otrogen räknas det inte som mord i guds ögon, och heller inte i sharialagarna. Muslimerna har redan gjort uppdelningen i Vi och Dom. Detta har inget med rasism att göra. Det handlar om striden mellan en religiös diktatur och våra västerländska demokratier. Försök att förstå det!

 • Feminix Grön
 • Rebecka Bohlin, svart och röd.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

 1. Att kräva att ALLA som kommer till landet följer existerande lagar borde vara så självklart att det inte ens behöver diskuteras. För att lagar ska vara effektiva krävs emellertid att de människor som inte följer dem straffas. Att införa ännu fler lagar som inte följs upp när man bryter mot dem skapar bara ännu mer förakt för systemet.
  Det verkar ju som inte ens vandalisering, rån och misshandel ses som särskilt allvarligt längre.
  (titta på vad som händer den som har tuggummi i Singapore!)

  Att börja lagstadga om språkkunskaper och klädsel te.x är inte praktiskt, däremot bör varje företagare ha rätt att bestämma reglerna på den arbetsplats han tillhandahåller. Det är företagaren som äger arbetstillfället för att kunna tillverka en vara eller tjänst som han kan tjäna pengar på. Arbetstillfällen finns inte till som någon sorts social välgörenhet!
  Är viss klädsel eller dåliga språkkunskaper till hinder för arbetet får man inte jobb!
  Vad som är "Svenskt" kan man inte lagstifta om men man kan lätta på existerande lagar och inte kalla det rasism så snart någon vill ställa krav på den han anställer.

  Fick nyligen frågan om vad som är äktsvenskt på Every Kinda People och eftersom det är en känsla kan man inte lagstifta om den:

  "Att vara äktsvensk är att vara stolt över sitt land, dess historia och de traditioner som skapats och som binder oss samman. Svenskhet är en känsla av tillhörighet till vad det svenska folket har skapat genom århundraden.
  Socialdemokraterna och andra kollektivistiska ismer har velat ersätta den nationella samhörigheten med politiskt grundade värderingar, den sk. korrekta mångkulturen.
  Kultur tvingas inte på ett folk det växer fram på ett naturligt sätt. De som kommer till Sverige som vuxna kan nog ytterst sällan "bli äktsvenska" men med god vilja sträva efter att anpassa sig så att deras barn och barnbarn en gång kommer att känna sig som äktsvenskar."

  SvaraRadera