måndag 17 november 2008

Sunt förnuft är "främlingsfientlighet" i Sverige

I Sydsvenskan finns en intressant artikel "Bortom Vaxholm" 16 november 2008 av Per T Ohlsson. Den är intressant därför att Ohlsson stämplar vanligt sunt förnuft som "främligsfientlighet". Han ondgör sig över en formulering i en skrift utgiven av Byggnads ordförande Hans Tilly och Håkan Olander.
  • Men frågan är om inte Byggnads ordförande Hans Tilly svarar för det grövsta övertrampet, låt vara att det nog rör sig om en mer freudiansk variant.
  • Tillsammans med Håkan Olander har Tilly gett ut en skrift med den obehagliga titeln Jobbtrafficking. Att författarnas omdöme inte var på topp när de skrev bekräftas av deras försök att ge Vaxholm mytisk status: avsnittet ”Ådalen 31” följs av ”Vaxholm 04”. Men det är i formuleringarna på sidan 44 som det verkligen bränner till:
  • ”Att få till stånd en social tillväxt där människorna bor eller i deras närområde är den stora utmaningen, inte att fattiga människor flyttar till rika delar av världen där de riskerar att utgöra kärnan i en ny underklass.
  • Invandring av välutbildade från fattiga länder är betänklig och bör pareras med biståndsinsatser så att vi inte bedriver intellektuell utsugning.”
  • Resonemanget har slående likheter med följande passus ur ett helt annat dokument:
  • ”Det finns också en överhängande risk för att utvandring av förhållandevis duglig arbetskraft från fattiga länder dränerar dessa länder på behövlig kompetens, vilket allvarligt kan hota dessa länders ekonomiska och sociala utveckling.
  • Ett betydligt mer effektivt och rättvist sätt att hjälpa människor i nöd är att sätta in hjälpen i krisområdenas närhet.”
  • Så står det i Sverigedemokraternas invandringspolitiska program från 2007.
  • Hans Tilly är naturligtvis inte Sverigedemokrat, men det säger något om stämningarna inom den fackliga rörelsen när ordföranden i ett stort LO-förbund ansluter sig till det hycklande reträttargument som brukar användas av främlingsfientliga partier: vi har inget emot fattiga utlänningar, men vi vill hjälpa dem på plats så att de inte behöver söka sig hit.

Så nu vet vi det, alla som tycker att världens miljoner fattiga människor hellre bör hjälpas i sina egna hemländer, än att de ska komma till Sverige och få socialbidrag, vi är inte förnuftiga utan "främligsfientliga"!Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar