tisdag 18 november 2008

Den politiskt korrekta diskrimineringen

Den svenska jämställdheten är höjden av hyckleri. Man utestänger kvinnor som vårdar sina egna barn. De diskrimineras ekonomiskt. De får varken lön för sitt barnomsorgsarbete eller subvention för sina barns omsorg. De anses inte ens som arbetande. De ses som arbetslösa. De särbehandlas på ett sätt som skulle vara omöjligt om det gällde några andra. Men nu är det kvinnor som vill vara vårdande mödrar och då är diskriminering politisk korrekt.

Barn som vårdas av sina egna mödrar är även de diskriminerade. De får inte ett öre i subvention för sin omsorg. De är jämställs med hundar och föräldrarna som vårdar dem anses inte vårda människor utan husdjur.

Om dessa kvinnor och barn får man inte tala. De ska tigas ihjäl.

Detta visar vilket hyckleri som finns inom alla de sju riksdagspartierna. Sverigedemokraterna är det enda parti som bryr sig om dessa hemmafamiljer.

Såhär skriver Sverigedemokraterna i sitt Idédokument om familjepolitiken:

  • Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll och överdriven individualism och hedonism har lett till ett minskat ansvarstagande och en ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor, vilket skapat otrygghet och rotlöshet för många av våra barn. Detta är en utveckling som Sverigedemokraterna vill motverka.

Kanske var det när jag läste dessa ord som jag insåg att Sverigedemokraterna var det enda partiet för mig.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar