fredag 14 november 2008

Leve olikheterna! Stoppa genusvansinnet!

I Sverige pågår ett statligt subventionerat vansinne; genusvansinnet. Man inbillar sig att könen föds exakt lika och uppfostras till jagande män och vårdande kvinnor.

Staten tar våra skattepengar och plöjer ner dem i allt möjligt strunt, bara det har genus, jämställdhet och kvinnor i namnet. Allt detta är fullkomligt onödigt. Det är vidskepligt och ovetenskapligt. Men det törs ingen säga. Då får man hysteriska feminister på sig. Detta är ett lysande exempel på "Kejsarens nya kläder".

Genom Ingerö hittade jag en intressant artikel om detta vansinne i SmålandsPosten, 2008-10-27:

  • Rådet som undergräver familjen
  • När organisationen Bevara äktenskapet annonserade i Stockholms tunnelbana protesterade folkvalda politiker och krävde att det "intoleranta" budskapet, det vill säga ett försvar av den rådande av riksdagen beslutade lagstiftningen, skulle stoppas.
  • En variation på samma tema är ett beslut från Näringslivets etiska råd som har det viktiga uppdraget att granska om reklam innehåller könsdiskriminerade eller sexistiska inslag. Manpowers annons prydda av en krypande baby som säger "Mamma, kom hem" fälldes nyligen av rådet.
  • Rådet menar att eftersom endast mamman uppmanades att "komma hem" var detta en tydlig schablon av könsrollerna som är både otidsenlig och nedvärderande för båda könen.
  • I innebörden ligger naturligtvis att det är negativt att stanna hemma med barnen.
  • Men det är än märkligare eftersom Manpowers kampanj hade en på det hela taget exakt lika annons, där texten istället löd "Pappa, kom hem". Den förändrade inte rådets bedömning. Således behandlades annonserna helt olika. Att uppmana pappor stanna hemma med barnen är något positivt, att ge samma uppmaning till mammor något negativt. Det är inte jämställdhet. Det är inte att värna om kvinnors eller barns rättigheter.

Rådet har givetvis fel. Liksom hela genusvansinnet har fel. Att låta Sverige lyda under genus-jämställdhets-feminist-förtrycket är nästan lika groteskt som om Sverige frivilligt skulle övergå till sharialagar.

Stoppa vansinnet! Låt kvinnor, om de vill, vara mödrar till hundra procent! Och låt män, om de vill försörja och skydda sina familjer!

Barnomsorgslön till föräldrar som vårdar egna barn och skatteavdrag för varje barn!
Kvinnan blir jämställd när vården av egna barn jämställs med arbetet.
När ska Sverige styras med sunt förnuft?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar