onsdag 19 november 2008

En ovärdig familjepolitik (s)

De svenska s-kvinnorna har en invandrarfokuserad syn på familjepolitiken:

 • Att vara förälder
 • Föräldrar måste ges möjlighet att lära känna det samhälle som deras barn växer upp i.
 • Alla människor är en del av ett kulturarv. Oavsett hur detta kulturarv ser ut måste det respekteras, erkännas och uppmärksammas. Det innebär också att sätta gränser eftersom det finns demokratiska värden som ej kan förhandlas bort.
 • Flickorna tillåts ofta inte att delta i de svenska ungdomarnas evenemang och aktiviteter efter skoltid. Paradoxen är att de svenska flickorna omvänt inte alltid bemöts med respekt av dessa familjer. De anses som lösaktiga och benämns som slampor och horor och utsätts för kränkningar. Detta är rasism och ska inte heller tolereras!

 • Mål för vår politik för stöd till föräldrar:
 • Vi vill skapa ett mångkulturellt samhälle där barn och ungdomar möter rättvisa villkor och får en bra start i livet.
 • Medel för att uppnå detta:
 • Fler vuxna med invandrarbakgrund anställs på mödra- och barnavårdscentralerna samt inom barnomsorg och skola.
 • Familjepolitik
 • En utbyggd föräldraförsäkring ger bägge föräldrarna möjlighet att stanna hemma med det lilla barnet under fortsatt ekonomisk trygghet. Vår målsättning är en individualiserad föräldraförsäkring där fem månader reserveras åt vardera förälder och tre månader är valfria. S-kvinnor förespråkar även en fullt utbyggd barnomsorg, som på sikt blir avgiftsfri, en lagstadgad rätt till barnomsorg för alla barn från 1,5 års ålder samt barnbidrag till alla barn.

Inte ett ord om att barn behöver föräldrar mer än ett år. S-kvinnorna är mor och barns fiender. De vill hellre separera dem än uppvärdera vården av egna barn.

Socialdemokraternas familjepolitik återfinns inte bland deras viktigaste frågor.
 • Under rubriken Barn:
 • ..barnbidraget har höjts i flera steg, flerbarnstillägg har införts från andra barnet och bostadsbidragen har förbättrats. Underhållsstödet har höjts, föräldraförsäkringen har förstärkts och maxtaxa har införts i barnomsorgen. Ändå lever alltför många barn i familjer som är utsatta, ekonomisk eller på andra sätt.
 • Därför vill vi sänka maxtaxan i förskolan, satsa på kvaliteten på fritids och anställa fler fritidspedagoger och annan personal. Förbättra bostadsbidraget så att det ger rättvisare villkor mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Och satsa mer på barn- och ungdomspsykiatrin.

 • Under rubriken Förskolan ett föredöme
 • Vårdnadsbidrag och borgerlig barnomsorgspeng ett hot mot förskolan
 • Alla föräldrar ska få en ersättning motsvarande en barnomsorgsplats som föräldrarna fritt ska kunna använda till all typ av barnpassning.Regeringen skriver uttryckligen att bidraget ska kunna användas till ”flerfamiljsystem” och för att ”skapa egna barnomsorgslösningar.” Ett sådant system riskerar att förändra förutsättningarna för förskolan. Det gäller säkerligen främst förskoleverksamhet i områden med många föräldrar med låga inkomster där ett ekonomiskt bidrag att själv ordna ”egna barnomsorgslösningar” kan bli ett incitament att ta sina barn från en förskola med bra kvalitet.
 • 5. Allmän förskola för 3-åringar.
 • Förskolan är samhällets första instans i det organiserade livslånga lärandet och vår långsiktiga målsättning är att den ska vara avgiftsfri. Därför föreslår vi allmän förskola för alla 3 åringar, avgiftsfritt tre timmar per dag från 2009. Det är en reform som motsvarar det som socialdemokratiska regeringen genomfört för 4 – 5 åringar. Vi vill dock betona att detta inte får tas till intäkt för att klyva förskolan i en pedagogiskt strukturerad förskola för 3 åringar och äldre och en förskola med lägre ambitioner för de yngre. Det finns en uppenbar risk att regeringens förslag om vårdnadsbidrag för de under 3 år är på väg mot en klyvning av förskolan. Detta vore djupt olyckligt. Lärande och kunskapsutveckling sker successivt från de tidiga åren och även de minsta barnen har behov av utbildad personal och väl strukturerad pedagogisk verksamhet.
 • 7. Barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Eftersom alla familjer inte består av två föräldrar som arbetar dagtid på vardagar är det viktigt att kommunerna ger möjlighet till en trygg och fungerande omsorg, även om föräldrarnas arbetstider är förlagda till sena kvällar, helger eller nätter.

Under rubriken En modernare familjepolitik skryter (s) över barnbidrag, föräldraförsäkring och maxtaxa och att även föräldrar som inte arbetar kan ha barnen på förskola. Man poängterar att båda föräldrarna måste arbeta heltid. Det leder visserligen till stress, medger man, men det struntar man blankt i.
Sen säger man något anmärkningsvärt:

 • Om kvinnor tvingas välja mellan barn eller arbete väljer de det senare. Gedigen vilja att klara sig själv och vara ekonomiskt självständig präglar dagens unga kvinnor i Sverige. Det är utan tvekan ett resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete på olika områden.

Verkligheten är ju att (s) ekonomiskt bestraffar kvinnor som tidigt skaffar barn. Man har straffbeskattat hemmafamiljerna så att det är omöjligt att leva på en inkomst. Man piskar ut mammorna, bort från hem och barn.

Inte ett ord om att vården av egna barn måste uppvärderas och respekteras som ett arbete med barnomsorg. Inte ett ord om att barn behöver föräldrarnas kärlek, tid och uppmärksamhet. Nej enligt (s) behöver barn från ett års ålder inga föräldrar, bara utbildad personal. Personal som förstås inte kan älska barnen så som föräldrarna älskar dem. Förskolan ger en oklanderlig fyskisk omvårdnad, men ingen kärleksfull gemenskap med de så viktiga vuxna som har familjeband till barnen. Svenska barn blir svältfödda på gammaldags föräldrakärlek.

Och detta är sossarna stolta över! De vill inte att föräldrar ska ha ekonomisk möjlighet att vårda sina barn längre tid än spädbarnsåret. Därefter ska barn och föräldrar bort från varandra. Sossarna är fiender till hemmafamiljerna.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar