onsdag 19 november 2008

En värdig familjepolitik

Finlands Kristdemokrater har en verkligt familjevänlig familjepolitik:

  • Att hålla i famnen, att bry sig om, att ta ett gemensamt ansvar
  • I familjen förenas omsorg, uppfostran och gemensamt ansvar på ett unikt sätt och därför är familjen samhällets viktigaste enhet. I familjen skapas grunden för mänskans tillväxt, utveckling och välbefinnande.
  • Samhället har ingen famn, det har endast föräldrarna. Därför bör föräldraskapet och omvårdnaden vara föremål för samhällets speciella uppskattning, omsorg och stöd.
  • Hemvård av barn måste ekonomiskt vara ett lika möjligt alternativ för alla barnfamiljer.
  • Hemvårdsstödet bör höjas och utvidgas så att det i första skedet omfattar alla familjer med barn under 3,5 år och senare till att omfatta alla familjer med barn under förskolåldern.
Finns det någon motsvarighet till detta i Sverige?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar