lördag 25 oktober 2008

Manifestet - Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, m.fl.

Här är manifestet, 2006-03-01. Källa BBC NEWS


En grupp av 12 författare har undertecknat ett uttalande i den franska tidningen Charlie Hebdo, som varnar för islamisk "totalitarism". Här är texten i sin helhet:

Efter att ha övervunnit fascism, nazism och stalinism, står nu världen inför ett nytt globalt totalitärt hot: islamism.
Vi, författare, journalister, intellektuella, uppmanar till motstånd mot religiös totalitarism och till främjandet av frihet, lika möjligheter och sekulära värden för alla.
Den senaste tidens händelser, föranledda av publiceringen av teckningarna av Muhammed i europeiska tidningar, har visat på nödvändigheten av kampen för dessa universella värden.

Denna kamp kommer inte att vinnas med vapen, men i det ideologiska området.

Det är inte en konflikt mellan civilisationer eller en antagonism mellan Öst och Väst som vi bevittnar, utan en global kamp som ställer demokrater och teokrater mot varandra. (Demokrati är folkstyre, teokrati är gudsstyre, min anm.)
Liksom alla totalitära ideologier, härskar islamism genom fruktan och frustration.
Hatets predikanter spelar på dessa känslor för att bygga upp de krafter med vilka de kan införa en värld där friheten är krossad och ojämlikhet råder.

Men vi säger detta högt och tydligt: ingenting, inte ens förtvivlan, motiverar valet av mörker, totalitarism och hat.
Islamism är en reaktionär ideologi som dödar jämlikhet, frihet och sekularism varhelst den förekommer.
Dess seger kan bara leda till en värld av orättvisa och dominans: män över kvinnor, fundamentalister över andra.
Tvärtom måste vi säkerställa att de förtryckta och diskriminerade, får tillgång till de universella mänskliga rättigheterna.

Vi avvisar den "kulturella relativismen" som innebär ett godkännande av att män och kvinnor i den muslimska kulturen är berövade rätten till jämlikhet, frihet och sekularism, i namn av respekt för vissa kulturer och traditioner. (I den politiskt korrekta kulturrelativismen, som dominerar i Sverige och Europa, hävdar man att alla kulturer är lika bra. Därmed accepterar man t ex kvinnors brist på jämlikhet, eftersom den är en del av en kultur, som anses lika bra som vår kultur. Min anm.)

Vi vägrar att avstå från vår rätt att kritisera, av rädsla för att bli stämplade som "islamofober", ett simpelt begrepp som blandar ihop kritik av islam, som religion, och stigmatisering av dem som tror på den.
Vi försvarar det universella hos yttrandefriheten, så att en kritisk anda kan finnas på alla kontinenter, mot varje förtryck och dogm.

Vi vädjar till demokrater och fria själar i varje land att vårt århundrade kan bli ett av ljus och inte av mörker.

Undertecknat av:
Ayaan Hirsi Ali
Chahla Chafiq
Caroline Fourest
Bernard-Henri Lévy
Irshad Manji
Mehdi Mozaffari
Maryam Namazie
Taslima Nasreen
Salman Rushdie
Antoine Sfeir
Philippe Val
Ibn Warraq

Story från BBC NEWS:
Publicerad: 2006/03/01 21:30:24 GMT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar