lördag 26 juli 2008

Annica Dahlström och feministerna

Feministerna har gjort politik av sin ovetenskapliga önskedröm att män och kvinnor är precis lika bra på att vårda spädbarn. Därför hånar de Annica Dahlström som på ett vetenskapligt sätt visar att feministerna har fel. De flesta kvinnor är bättre på att vårda spädbarn än de flesta män.
Detta handlade programmet ”den heliga familjen” om 25 och 26 juli 2008.

Annica D menar att det är olämpligt att tvinga män att vårda spädbarn eftersom de flesta män har mindre tålamod med ett otröstligt skrikande barn. Erfarenheten visar oss att det kan vara direkt livsfarligt för barnen. Det har hänt under de senare åren att spädbarn skakats till döds eller med svåra skador som följd. Skakats av en far som tappat tålamodet och i förtvivlan och frustration skakat det hysteriskt skrikande barnet.

Vi måste stoppa detta politiskt styrda tvång. För de sårbara barnens skull.
Annica D har gjort en hedervärd insats för barnen och hon förtjänar bättre än att utsättas för feministernas hån och spe.

Istället för att tvinga män dela lika på spädbarnsvården måste vi höja värdet på detta nu värdelösa arbete. Vården av egna barn måste helt jämställas med vården av andras barn. Det ska självklart värderas som ett arbete med barnomsorg, med samma anseende och trygghet som arbetet på förskolorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar