torsdag 21 februari 2013

Rolf Hillegren bra om Avpixlat

Rolf Hillegren skriver bra om Avpixlat på Newsmill:  Slutsatser efter att ha läst Avpixlat i ett halvår:
... Om en nätsida regelbundet beskrivs som en hatsajt under påstående att den bland annat är nazistisk, rasistisk, främlingsfientlig och islamofobisk så är det svårt för den samhällsintresserade att inte bli nyfiken på att skapa en egen bild. [...]
   Avpixlat beskriver sig själv som kritisk till den förda invandrings- och integrations-politiken, mångkulturen samt islam. Om denna inriktning uppstår ingen tvekan för den som besöker sajten. Däremot har jag inte funnit stöd för att det skulle vara rättvist att använda någon av de i föregående stycke nämnda beteckningarna. [...]
   Förutom att det redaktionella materialet ger information och infallsvinklar som man inte påträffar i den etablerade pressen finner jag ofta tips om sådant som är läs- eller hörvärt på annat håll. Senast i söndags (17/2) blev jag uppmärksammad på en intressant intervju med Åke Ortmark i P4. Om journalistkåren bestod av medlemmar med hans ärlighet och integritet skulle Avpixlat vara fullständigt obehövlig. Sajtens existensberättigande beror helt enkelt på att den vanliga pressen inte fullgör sitt uppdrag – att informera i stället för att agitera. [...]
    Jag sympatiserar inte helhjärtat med något parti, men jag uppskattar att sverige-demokraterna engagerat sig i en fråga som inget annat parti tagit på allvar, nämligen invandrings- och integrations-frågan. Därtill kommer att jag har en utvecklad känsla för rent spel från och mot politiska motståndare och pressen. Vart har ärligheten och hederligheten tagit vägen? Två dygder som förutsätter att menings-motståndare behandlas med respekt. [...]
    Min slutsats blir – i vart fall tills vidare - att det är denna yrkesgrupp [journalisterna] som genom osakliga skriverier utan underbyggda påståenden placerat  Avpixlat i en skamvrå där många av sajtens belackare själva vore väl värda en framskjuten plats. Ett närmare studium med objektivitet och ärlighet som ledstjärna skulle förmodligen ge vid handen att Avpixlat inte på långa vägar förmår leva upp till den negativa bild som den begåvats med av okritiska eller illvilliga journalister. Men som sagt, jag är beredd att revidera denna uppfattning om någon förmår bevisa att jag har fel.
 Detta är nog det bästa jag läst om Avpixlat och våra kära journalister.
Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar