onsdag 13 februari 2013

Citat från Hans Bergström

Bluff om Pisa 

DN 2010-12-15
"Antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21.000 i snitt under 1980-talet till drygt 59.000 i snitt under 2000-talet, 76.000 i snitt de senaste fem åren. Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unik för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia. Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma problemen med att hantera denna situation.
Hans Bergström

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, sätts plötsligt i svensk skola. Hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet i år 27,5 procent, mot 5,1 procent för inrikes födda. Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 76 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa. Enligt en studie från Linköpings universitet är endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete."


 Sjunga med änglarna 

DN 2011-01-25
"Illegala invandrare benämns med en eufemism 'papperslösa'. Hela världen ska få komma och bo i Sverige och ska också få gratis sjukvård här. Idealistiska vänstermänniskor, libertarianska folkpartister (som vill slopa alla gränskontroller), frikyrkligt motiverade kristdemokrater – de förenas i synen att Sverige i realiteten inte ska ha någon invandringskontroll alls. Och de har starkt stöd av alla massmedier. Den som inte sjunger i total harmoni med änglarna utpekas som rasist, eller i vart fall icke-humanist.[...]

Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utomeuropeiska invandring. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Andelen är ännu lägre bland dem som kommit på senare år. Ur detta föds onda spiraler av utanförstående, förutom dryga finansiella kostnader. Sverige må vara ett gästvänligt land vid gränsen, men inte när det gäller att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete.
Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialdemokratin, förstår det. Säkert även en och annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna."


Bolibompas makt 

DN 2012-05-03
"Problemen med den omfattande flyktinginvandringen från ett land som Somalia, med närmast permanent arbetslöshet som följd, får inte diskuteras – annat än definierat som brister i 'integrationspolitiken' här hemma."

Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar