lördag 15 december 2012

Invandringsdebatt i Folkbladet

Monica Sunvard svarar Jonas Nilsson, Folkbladet 14/12 2012: 
Ingvar Carlsson hade rätt, Jonas 
Jonas Nilsson påstår i Folkbladet 10 december att jag vilseleder läsarna om SD och om invandring.
Jag kan försäkra att jag inte vill vilseleda någon.

Genom citat från aktade personer, som speglade mina egna tankar om invandring och Sverige, ville jag få mer tyngd åt mina ord. Jag ville visa att Sverigedemokrater inte är ensamma att tänka så.

Rasism är att tycka att den egna rasen är överlägsen. Det tycker inte jag. Jag anser att alla människor har samma människovärde. Dock anser jag inte att alla människor därmed har samma rätt att bo i Sverige. Men det gör mig inte främlingsfientlig.

Jag har ett konkret förslag. Vi bör återinföra Lucia-beslutet och inte riva upp det, förrän problemen är lösta.

Vid Lucia 1989 var tillströmningen av asylsökande så stor att Ingvar Carlssons regering använde sunt förnuft och drog till bromsen. Sverige skulle i fortsättningen endast ta emot FN-flyktingar, ca fem procent av hela invandringen. Moderaterna och Centern stödde förslaget. Två år därefter revs beslutet upp av Bildts regering, tvingade därtill av Bengt Westerberg. Han hotade annars att spräcka regeringen.

Lucia-beslutet var att ta ansvar för Sverige. I dag är läget inte bättre än 1989. Ändå är det endast SD, som nu vill ta ansvar och föra en politik, som motsvarar Lucia-beslutet.

Hur märkligt det än må låta, för Jonas Nilsson, så är jag i mitt hjärta en gammal gråsosse och som sådan finner jag bara ett parti som i dag står upp för mina värderingar.

Jag vill lämna ett bättre Sverige i arv till mina barnbarn – det ville mina socialdemokratiska förfäder också!
Monica Sunvard


Jonas Nilsson, Gymnasielärare, svarar Monica Sunvard, Folkbladet 10/12 2012

Monica Sunvard vilseleder medvetet

Monica Sunvard (7/12) bemöter Mathias Sundins inlägg (29/11) och menar att han har fel när han påstår att SD försöker lura svenska folket.
 Sunvard använder klassiska auktoritetsargument, vilket innebär att innehållet ska förefalla vara en sanning enkom därför att det sagts av någon som har rykte eller aktad ställning.    Några fakta presenteras däremot inte, vilket stämmer ganska bra med hela den argumentation som SD och andra främlingsfientliga grupper använder sig av.
 Jag har sällan haft anledning att instämma med Mathias Sundin. I denna saken förenas vi dock i insikten om att humanism, inte rasism, är det som världen behöver mer av.
Sunvard hänvisar till uttalanden av Erlander, Moberg och den kände ekonomen Friedman i sin insändare. Det må låta övertygande att hänvisa till dessa tre, må de vila i frid, men hade vi kunnat fråga dem om deras åsikter idag hade de näppeligen valt att lägga sina röster på SD.
 Erlander var ledare och statsminister för S; ett parti vars strävan för jämlikhet och solidaritet knappast bör beblandas med främlingsfientlighet.
 Milton Friedman, nobelprisbelönad ekonom av judisk börd, skulle nog inte heller rösta på SD, vars strävan efter att uppmuntra invandrare att återvända till sina forna hemländer knappast tilltalar en man vars folk tvingats leva i diaspora sedan nära två tusen år.
 Vilhelm Moberg, slutligen, var en övertygad anti-nazist och kritiserade grundligt den svenska undfallenheten gentemot Tysklands regim under andra världskriget. Det var ju i samband med denna kritik som han skrev de ord som Sunvard hänvisar till: "Sverige är vårt, ...", i sitt verk "Svensk strävan". 
  Det Sunvard skrev var ett medvetet försök att vilseleda, inget annat. Det är dags att vi i Sverige verkligen står upp för alla våra medmänniskor och visar var våra sympatier ligger.  
Jonas Nilsson


Ett svar till Mathias Sundin i Folkbladet 7/12 2012


SD säger sanningen

Mathias Sundin påstår att SD försöker lura svenska folket. Det är fel.
  SD behöver inte lura någon. De säger nämligen den sanning som övriga partier försöker dölja.
  SD säger samma sanning som ekonomen Milton Friedman: att fri invandring ej kan kombineras med fri välfärd till alla. Fri invandring fungerar bara i en ”nattväktarstat”.
  SD säger även samma sanning som Tage Erlander sade 1965 med anledning av raskravallerna i USA: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.
  SD säger även den sanning som Vilhelm Moberg skrev i Svensk strävan år 1941: ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra.”
  Ärligt talat, inte kallar du väl dessa tre män för lögnare? SD växer. Det beror på att allt fler svenskar inser att de talar sanning.

Monica Sunvard 


Mathias Sundins insändare i Folkbladet 29/11 2012

Ni lurar ingen

Det är järnrör, hora, blatte och babbe som fått mest uppmärksamhet i efterspelet kring Sverigedemokraternas nattvandrandrande. Jag tycker något annat som Erik Almqvist sa var ännu värre. ”Det här är mitt land, inte ditt”, sa han till komikern Soran Ismail.

I det sammanfattade Almqvist SD:s övergripande ideologi, som de jobbat så hårt för att dölja de senaste åren. Men granskar man deras politik så syns den tydligt.

Ni påstår att ni vill att invandrarna ska jobba mer, men när Alliansen gjorde det billigare att anställa invandrare var ni emot. Ni säger att ni vill att invandrarna ska lära sig svenska, men när vi reformerade Svenska för invandrare (SFI) sa ni nej. Ni säger att det inte bara ska komma hit flyktingar, men när vi reformerade och utökade arbetskraftsinvandringen tog ni ställning emot. Ni påstår att ni vill hjälpa flyktingarna på hemmaplan, men ni tänker kraftigt skära ner biståndet.

Ni påstår att ni vill förbättra. Tro inte att ni lurar någon. 
Mathias Sundin (FP)
Riksdagsledamot
För Östergötland 

Insändarna i Folkbladet tycks försvinna från nätet efter ett par veckor. Så varför länka?
Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar