onsdag 24 oktober 2012

Nalin Pekgul säger det man inte får säga

När svenskar säger det, kallas vi islamofober och rasister. När Nalin Pekgul säger det, kallas hon förrädare av andra muslimer.

- Det är muslimer bakom hetsen mot judar i Malmö.
- Invandrare tar med sig hemlandets konflikter till Sverige.
- Radikala muslimer infiltrerar de svenska partierna för att nå sina syften, bl.a. sharialagar.
- Svenska politiker är naiva som tror på invandrare som pratar så vackert om tolerans och jämställdhet men som säger något helt annat inom sina egna grupper. De lättlurade politikerna är så angelägna att få in invandrare i sina partier, att man ställer lägre krav på dem än på svenskar. Detta ser Nalin Pekgul, som har tillgång till båda grupperna. Hon ser hur falskt vissa uppträder.
- Det ska vi inte säga till svenskarna. Gör man det då är man förrädare.

Ett exempel på sådana "grupp mot grupp-konflikter": Den 12 mars 2010 var man tvingad att ha riksdagen full med uniformerade poliser. Riksdagen erkände då nämligen att turkarna, år 1915, verkligen hade begått folkmord på bl.a. armenier. Beslutet väckte starka aggressioner hos turkarna. I turkiska föreningen i Tensta tänker man inte längre rösta på socialdemokraterna.

Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar