måndag 24 september 2012

Kristna är alltför naiva inför islam

Bra artikel om våra naiva kristna:
Hur naiv får en biskop vara? undrar Bengt Olof Dike i Dagen 2008-06-13
"Biskopen reste, träffade stormuftin, kom tillbaka full av entusiasm efter mötet samt deklarerade genast att han avser att bilda ett interreligiöst råd. 'Vi i svenska kyrkan vill upplysa om vad islam står för. Att det är en fredsreligion där koranen uppmanar till kärlek och omsorg. Inte till krig.' (Östgöta Correspondenten den 15 maj).

Det handlar om biskop Martin Lind i Linköpings stift, som vill bli en ambassadör för islam och som alltså nu ligger i startgroparna för ett interreligiöst råd. Resan till stormuftin Mustafa Ceric i Sarajevo gjordes efter förslag från en imam i Linköping. Men biskopen reste uppenbarligen utan att närmare veta vem stormuftin är och vad han står för. En enkel sökning på nätet, borde ha räckt för att inhibera resan. Men den tanken föresvävade tydligen inte Martin Lind.

Stormuftin Mustafa Ceric är nämligen anhängare av sharia, som han inte anser förhandlingsbart. Han har också enligt en bosnisk tidning, Oslobodjenje, lanserat en kampanj mot etniskt blandade äktenskap, försökt förbjuda försäljning av fläsk i Sarajevo, och han avvisar det västerländska sekulära samhället. Märk väl att det är i Mustafa Cerics egen essä som han fastslår att sharia ej är förhandlingsbart.
Men inte nog med detta: I en intervju med honom, som gjordes 2005 av en muslimsk författare och journalist, Nadeem Azam, får han frågan om sin inställning till just interreligiös dialog. Svaret blir bland annat detta: 'Muslimer som vill träffa människor från andra religioner har all rätt att göra så men det är fel att acceptera mycket av sådant forum.'
I nästa andetag gör han också klart att förståelsen för andras trostillhörighet är synnerligen begränsad, för att uttrycka det milt: 'Islam är en religion av Gud och är den bästa vägen framåt för människan. I det ligger frälsningen för mänsklighetens värdighet och allt som krävs för att en varelse skall klassificeras som en människa.'

Sedan är vi förstås många som undrar om biskopen, som gjort omvittnat mycket för att flytta fram kvinnors positioner i Svenska kyrkan och samhället i stort, vid samtalen med stormuftin tog upp kvinnornas rättigheter i islam och demokratifrågan i den muslimska världen, där bara två av staterna är demokratiska. Koranens uppmaning till kärlek och omsorg måste väl omfatta även kvinnorna?- eller hur biskop Martin?
Bengt Olof Dike, moderat kyrkomötesledamot"

Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar