onsdag 18 juli 2012

Är det synd om invandrarbrottslingarna?

Felet som "proffstyckarna" ofta gör sig skyldiga till är att de lägger skulden för invandrarnas brott mot svenskarna på svenska folket själva.  Svenskarna diskriminerar den stackars förtryckta gruppen invandrare, menar man.

När svenskar hatar invandrare är det "rasism". 
När invandrare hatar svenskar beror det på att svenskar förtrycker invandrare och håller dem i "utanförskap".


Bloggaren "MARCUS PRIFTIS" skriver:

"Den före detta liberalen Johan Ingerö, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet och numera presschef hos Göran Hägglund (kd), skrev igår något häpnadsväckande idiotiskt på Twitter. Han tycker att det är samma sak att hata invandrare ”för att man blivit rånad av en invandrare”, som det är att hata arbetsgivare för att man blivit illa behandlad av sina chefer. (Se här.)[...]

En rånare har många olika egenskaper, många identiteter. Han kanske är man, stockholmare, fotbollsentusiast, socionom, rödvinsdrickare, katolik eller kängpunkare. Dessutom kanske han är invandrare. Den som ”hatar invandrare på grund av att han rånats av en invandrare” gör sig skyldig till rasism, eftersom han utgår från att det är just invandrarskapet (alltså svartskalligheten) som särskiljer rånaren. Han hade ju lika gärna kunnat hata rödvinsdrickare eller socionomer. Men han väljer den svarta skallen som identifikationsmarkör för sitt hat.
Det är rasistiskt."

Isobels text och verkstad skriver:
"Den som utsätts för övergrepp hatar. Den som saknar makt hatar. Det är nog smartare att försöka minimera grunden för övergrepp och orättvisor än att tillrättavisa den maktlöse för att han inte bär sitt underläge med mer värdighet."

I radion för några år sedan: En invandrarkille säger ungefär: Det är så enkelt att råna svennar. Dom är så fega. När vi rånar dom ger dom upp direkt. Man behöver bara visa kniven. Sen ringer dom polisen. Det hjälper väl inte. Om nån av oss råkar illa ut, ringer vi våra bröder och kusiner och dom kommer direkt.

Vi rånar bara svennar. Aldrig våra egna. Sen sa han också att det var inte lika allvarligt att våldta en svensk tjej. "De går ju omkring halvnakna och bjuder ut sig." Däremot måste killarna självklart försvara sina systrars oskuld. Kan "vi och dom" uttryckas klarare?

Konflikterna mellan invandrare och svenskar handlar egentligen om mötet mellan den växande, självsäkra och fanatiskt troende muslimska kulturen och den döende, självföraktande och vilsna svenska kulturen.

Ett folk som lider av självförakt kan inte vinna invandrarnas aktning.
Invandrares brott mot svenskar handlar om lojalitet med de egna och brist på lojalitet med ett folk man föraktar.

Detta är ett ljus i mörkret: Avpixlat, Hera Lamppu Maduro går med i SD!
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

 1. DE GAMLA SVENSKARNA – VÄRLDENS HÅRDASTE OCH OMÄNSKLIGASTE FOLK

  • ”UTKASTAD UR SVERIGE – TORTERAD I NATT – Den flyktingpolitik som Sverige bedriver är hård, hänsynslös och omänsklig. Den måste förändras i grunden.” (Flyktingbloggen 2012-02-26.)

  • ”EN HÅRD FLYKTINGPOLITIK – Gång på gång kommer uttalanden som visar hur svensk flyktingpolitik ofta präglas av en hård och inhuman hållning, trots officiella försäkringar om motsatsen. - - - Den moraliska kompassen snurrar vilt och skulle göra svensk flyktingpolitik lätt skrattretande om det inte vore så allvarligt.

  Socialdemokraterna och moderaterna har i riksdagen under ett antal år gått samman och tillsammans försvarat de inhumana dragen i flyktingpolitiken trots hård kritik från övriga partier. Men med maktskiftet och det ökande inflytandet för liberala krafter över regeringspolitiken borde det vara läge att dra igång en rejäl kampanj för omläggning av flyktingpolitiken.” (Ola Nordebo, politisk chefred., Västerbottens-Kuriren, 2007-08-22.)

  • SVERIGE BEHÖVER EN MER HUMAN ANHÖRIGINVANDRING” (Benny Lindholm, f.d. migrationsdomstolen, Flyktingbloggen 2012-02-29.)

  • ”ENVIST HÅRD FLYKTINGPOLITIK – Sverige lever just nu upp till mottot landet tvärtemot. Vi släpper in krigsförbrytare till landet och kör ut apatiska flyktingbarn. Tre fjärdedelar av de apatiska flyktingbarn som sökte asyl i Sverige nekades uppehållstillstånd med motiveringen att de simulerar eller att de skulle drogas av sina föräldrar. Trots att det helt saknas belägg för detta! (Lars-Göran Arvidsson, Norrköpings Tidningar, 2005-06-10.)

  • ”UPPROR MOT HÅRD FLYKTINGPOLITIK – 160 000 människor skrev på det så kallade påskupproret, en protest mot den asylpolitik som svenska regeringen ditills hade bedrivit. - - - Boken rapporterar vidare om de gömda flyktingarna, om de apatiska barnen och andra asylsökande. Den är väl värd läsning för de ansvariga för flyktingpolitiken, för de redan engagerade, men också för dem som mest bekymrar sig om vad flyktingarna egentligen kostar.” (Sv.D. Nyheter 2007-11-12.)

  • ”BEDRIVER REGERINGEN EN OMÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK? – Debatt mellan migrationsminister Tobias Billström (M) och Frida Johansson Metso, ordförande FARR.” (TV4 Nyhetsmorgon 2011-01-12.)

  • ”PROTESTERA MOT OMÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK” (Familjeliv.se namnlista 2008-12-12.)

  • ”MARIA FERM: JAG VILL VERKA FÖR EN MER HUMAN ASYLPOLITIK” (Politikerbloggen 2010-10-23.)

  • ”CENTERPARTIET EFTERSTRÄVAR EN GENERÖS FLYKTINGPOLITIK.” (Centerpartiet .se.)

  • ”BOHLIN NY KDU-ORDFÖRANDE – Hon vill föra fram frågor som miljö, jämnställdhet, familjepolitik och en generösare flyktingpolitik.” (SV.D.Nyheter 2005-05-06.)

  • HÅRD FLYKTINGPOLITIK – ” Sverige har länge haft en alldeles för hård asyl- och flyktingpolitik. Vi har skickat människor tillbaka till tortyr, krig och förtryck. Det är inte värdigt ett land som Sverige. - - - Rasistiska grupper sprider idag lögner om vad flyktingmottagningen kostar, om att invandrare och flyktingar tar våra jobb och lever på socialbidrag, att de begår brott för att de är invandrare etc. Rasismen är inte bara människofientlig och lögnaktig.” (Ung Vänsters hemsida: Våra åsikter.)

  • ”VÄLKOMMET BESKED OM RÄTT TILL VÅRD – Regeringens och Miljöpartiets uppgörelse om migrationspolitiken förra våren var välkommen av flera skäl. Den befäste grunden för en även i fortsättningen öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik.” (M. Liby Alonso, DN 2012-06-29.)

  • ”Statsminister Fredrik Reinfeldt lyckades igår genom ett kort uttalande osynliggöra en stor del av svenskarna och deras livssituation. Förklaringen? De är inte etniska svenskar.”

  http://debatt.svt.se/2012/05/15/reinfeldt-vi-invandrare-lider-inte-mindre-nar-vi-blir-arbetslosa/

  Och så vidare.

  / Info

  SvaraRadera