tisdag 5 juni 2012

Älska din nästa/granne - inte hela världen!

För ovanlighetens skull - ett trevligt inlägg, som jag knyckt från den förträfflige "Pappan". Han skrev detta i en kommentar på den välkände Jerlerups blogg.
juni 18, 2010

Det ryska ordet för familj är talande: SEMIA. Sämja. Den svenska etymologin visar ju släktskapet med ”sam” som i samma och tillsammans. Men den ryska etymologin är faktiskt ännu mer spännande: sem betyder nämligen sju, och ia betyder jag. En familj är alltså i sin kärna, vad det ryska språkgeniuset anbelangar, sju jag, sju personer.
Kärna, det vill säga: varje jag i denna kärna står i sin tur i centrum för en individuell ödesgemenskap, en krets av andra personer, som var och en i sin tur är centrum i en krets osv.
Du vet den där roliga teorin som kallas Six degrees of separation? Alltså att vi bara är max sex personer bort från alla människor i hela världen: den känner den känner den känner den osv så känner vi alla varandra. Nu stämmer denna teori troligen inte riktigt, men dess blotta förekomst tyder på någor cantralt i det sociala. Samma centrala sak – nästan om en social lagbundenhet – uttrycks av Jesus i satsen ”Älska din nästa såsom dig själv!”. Denna sats är rätt missförstådd. ”Din nästa” tolkas vanligen som ”alla människor i hela världen” men detta är helt fel. INGEN orkar älska ”alla människor i hela världen” och förresten är det tekniskt omöjligt eftersom man knappast kan tala om kärlek på ett seriöst sätt när det gäller personer man inte ens har träffat, än mindre känner en förbindelse med. I den engelska översättningen blir det tydligare: ”Love thy neighbor as thyself!” Neighbor. Nabo på norska. Näraboende. Alltså granne!
Etymologi på granne? GRANNE är den man har en GRÄNS mot. Den som bor nästintill.
Du vet det gamla geometriska demonstrationsexemplet med enkronor: frågan är alltså hur många enkronor det får plats runt en enkrona och svaret är: precis sex. Sex enkronor kan samtidigt ha kontakt med en sjunde, som ligger i centrum.
Där har du dina sex grannar. Som du har att ”älska såsom dig själv”. Låter mer realistiskt än att försöka älska sex miljarder personer som du inte ens känner? Jesus är realist. Och kan sin sak. Nästa fråga blir då HUR LÄR vi oss att älska sex sinsemellan olika personer? Svaret är givetvis: genom att växa upp i en SEMIA, i en FAMILJ. Var och en i familjen är den sjunde personen, omkransad och BERÖRD av sex ”nästor”, grannar eller närstående, dvs de andra familjemedlemmarna.
Lär dig äslak dessa sex, och du har lärt dig hur man älskar sex vänner. det räcker. Var och en av dessa vänner är i sin tur centrum i en vänkrets, och så vidare.
Nu kan det verka lite abstrakt att överföra rumsliga slantar till timliga individer. Människor rör ju på sig och umgår med alla möjliga andra människor under en livstid, och växer kanske inte alls upp i en urbildlig sämja (som du ju konstaterar). Men LÄNDER, kulturella entiteter, FOLK OCH DERAS GEOGRAFIER, ligger faktiskt rumsligen sida vid sida!
Vi i vår kultur måste inte älska alla andra kulturer på hela jorden. Men vi måste älska våra grannkulturer. Annars blir det krig. De sex oss geografiskt mest närstående kulturerna MÅSTE vi ”älska såsom vår egen kultur”, annars blir det osämja!
Så sista frågan: Vad menar Jesus med ”såsom dig själv”. En vanlig tolkning nuförtiden är att han implicerar att man ju älskar sig själv, eller åtminstone borde göra det, och att man har att älska sina medmänniskor precis så mycket som man älskar sig själv. Detta är en lite småkul newagetolkning från vår självgoda och självbespeglande efterkrigstid. Så tänkte man INTE på Jesu tid, och så tänkte inte heller Jesus. Återigen beror denna tolkning på en felöversättning. ”Dig själv” är en förvanskning av det mycket rimligare, mycket krassare och mycket mellanöstligare ”såsom du själv vill bli älskad av dem”. Belästa teologer är på det klara med denna miss, men brukar inte säga något eftersom det idag anses bra med egenkärlek. I alla fall säljer det, i en narcissistisk tid.
Pappan
PS För övrigt anser jag att vi i höst [2010] bör ta vårt sociala ansvar och rösta in SD.
"Pappan" är så klok.
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar