fredag 6 maj 2011

Att ha otur när man tänker

 Han har bara otur när han tänker. Ordspråk.se får man veta att Bert Karlsson sa detta om sin skolkamrat Bosse Ringholm: "Han är ju inte dum egentligen, han har bara otur när han tänker."

LP som bloggar på Every Kinda People använder det uttrycket i en kommentar om Stavros Loucas:

"Man får ju ändå konstatera att Stavros Loucas uttalande inte tyder på att han tillhör de värsta tokstollarna i genrén.

Han kallar det ju 'evolutionsteorin', han erkänner alltså att det är en teori och att det inte handlar om en trosföreställning så som en del religiösa pinheads försöker lura folk att tro.

Sen verkar han mycket riktigt ha missförstått vad evolutionsteorin går ut på och var forskningen om människans ursprung står.
Det är verkligen inte ett specialintresse för min del, men bara genom att ta del av populärvetenskapliga artiklar och annan info här och där, tror jag mig ha förstått att det inte är frågan om att vi människor 'kommer från aporna' som Stavros säger. Ingen seriös forskare skulle uttrycka sig så så vitt jag vet. Det handlar väl snarare om att vi är släkt med aporna, än att vi skulle 'härstamma' från dem? Rätta mig om jag har fel.

Emil V Nilsson talar om 'busklika släktträd' och denna liknelse är så vitt jag vet vanligt förekommande numera.


Jag tror att Stavros uttalande beror på att han som sagt är okunnig. Jag tror också att det beror på att han har otur när han tänker, och detta beror i sin tur på hans religiösa vanföreställningar."
Tack LP!
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar