fredag 15 april 2011

Här är beviset för att du har gjort bort dig, Reinfeldt!

Idag hittade jag faktiskt beviset för att Reinfeldt och hela gänget har fel. De enda som har rätt i Sveriges Riksdag är faktiskt Sverigedemokraterna. Så sluta nu äntligen att hyckla!

Detta står att läsa i Svensk Tidskrift, 15 april 2011: Invandring, liberalism och välfärdsstaten av Tino Sanandaji:
 "Det finns idag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi, och slutsatsen är inte glädjande. Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin. Liberaler bör därför inte, av rent principiella skäl, känna sig tvingade att försvara fri rörlighet över gränserna, skriver Tino Sanandaji, doktorand i offentlig politik och ekonomi vid University of Chicago.
Några klipp ur den suveräna artikeln, som bör läsas i sin helhet:
"Liberaler i Sverige hävdar ofta och antar ännu oftare implicit att invandring måste vara bra för Sveriges ekonomi. Det finns dock dessvärre få bevis för detta.
Det kanske vanligaste teoretiska argumentet går ut på att invandring är bra eftersom frihandel är bra, då invandring enligt denna syn är precis som frihandel fast med människor. Problemet är att människor och varor har mycket olika egenskaper. Invandring får därför bredare konsekvenser genom fler kanaler än handel. Textilier från Kina får exempelvis inte bidrag, är inte överrepresenterade i brottsstatistiken och kan inte rösta till sig en större välfärdsstat.[...]
Den mest djupgående studien av invandringens konsekvenser för USA:s offentliga sektor genomfördes av det ansedda National Research Council år 1997. Slutsatsen var att invandring av högutbildade gav ett nettotillskott till de offentliga finanserna, medan invandring av lågutbildade hade negativa konsekvenser.[...]
Professor Jan Ekberg har i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi skrivit den mest noggranna studien av invandringens kostnader för Sverige. Rapporten kom fram till att invandrare varje år betalar in 40–60 miljarder kronor mindre i skatt än de får ut i bidrag och offentliga tjänster. Ekbergs beräkningar underskattar ändå troligtvis invandringens kostnader kraftigt.[...]
Vi vet exempelvis att invandrarbarn oftare har svårigheter och kostar skolan mer samt att invandrare har sämre hälsa än svenskar och enligt landsstingen använder mer sjukvårdstjänster. Rättväsendets kostnader beror på brottsligheten och invandrare begår enligt Brottsförebyggande rådets siffror exempelvis cirka hälften av alla grova våldsbrott i Sverige. En mer djupgående studie borde räkna ut exakt hur mycket olika grupper använder av offentliga tjänster, och justera kostnaderna därefter.[...]
Ekbergs analys spräcker för övrigt myten att invandring är en lösning på pensionsproblemet. Det räcker självfallet inte att bara öka befolkningen för att minska pensionsbördan, vi måste öka andelen nettoskattebetalare. Att invandring är en stor kostnad är egentligen självklart med tanke på den underliggande arbetsmarknadsstatistiken. År 2008 förvärvsarbetade 81,8 procent av svenskfödda. Motsvarande siffra bland utomeuropeiska invandrare var endast 50,6 procent. En grupp kan inte försörja sig själv, än mindre bidra positivt till samhällsekonomin eller ens tillfälligt skjuta upp åldrandeproblemet, om bara hälften arbetar.[...]
Friedrich Hayek uttryckte sin ståndpunkt i frågan så här: 'a recognition of collective ownership of the resources of the country which is not compatible with the idea of an open society'. Den miniminivå som Hayek ansåg att staten borde garantera sina fattigaste medborgare 'necessitates certain limitations on the free movement across frontiers'. Detta insåg även Milton Friedman som sa: 'You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state'. Robert Nozick utryckte sig likartat mot slutet av sitt liv: 'Varför har vi inte helt fri och öppen invandring överallt? Ett skäl är välfärdsstaten.'
Om århundradets tre främsta liberala tänkare inte av princip stödde fri invandring, varför ska då svenska liberaler känna sig tvungna att göra det?"
Här står hela gänget, som bör rodna av skam, men som aldrig i livet törs erkänna sina misstag.

När ska ljuset gå upp för våra stollar till politiker?

 Kent Ekeroth skriver också om denna artikel.
Fredrik Segerfeldt skriver: Barnfattigdomen ett integrationsproblem
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. Hej
    För att alla våra svenskar få veta saningen om att det är tillåtet att bränna Koranen och att alla imamer lura oss, som när det gäller att bränna Koranen, har jag som bevis brnäde Koranen enligt den fd Islam som imamerna bytt mot en brutal islam

    Svensk Shaikh brände Koranen 2011-04-18
    http://islamologi1.wordpress.com/2011/04/18/svensk-shaikh-brande-koranen-2011-04-18/

    SvaraRadera