lördag 13 november 2010

Döljer man något för oss? "Locket"

Vi lever i ett fritt land. Vi har yttrandefrihet. Medierna skriver och talar öppet om allting. Ingenting döljs för folket. Sverige är bäst. Du kanske tror att detta är sant. Tyvärr är det inte sant.
Här talar Susanna Popova (ca 1:50 in) om den konferens för journalister i slutet av 80-talet, där man diskuterade det så kallade "lilla Saltsjöbadsavtalet" som innebar att man skulle undvika att skriva negativt om invandrare. Om en invandrare begått ett brott skulle det döljas. Man skulle pixla bilder, göra huden ljusare o.s.v. Frågan här gällde om man nu skulle ta av "locket" eller inte. Två ville. Resten ansåg att det skulle vara för farligt. Faran var ju att svenska folket skulle bli upprörda över att invandrare var överrepresenterade i brott. Därför skulle folket inget få veta.

Bloggen Beska droppar skriver: "Ledande journalister erkänner här sin självpåtagna roll av censur och profetiskt orerande. Lilla Saltsjöbadsavtalet nämns utan namns nämnande. [...] De Som Vet undrar vad vanliga svenskar bör få veta. Och hur man bäst fäller Sverigedemokraterna fastän dessa företräder folkflertalets uppfattning. Svenskt debattklimat kommer i dagen.[...]Vad innehöll då Lilla Saltsjöbadsavtalet? Jo, följande:
  • Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms-, idrotts- och konstnärlig verksamhet.
  • Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst.
  • Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.
Talande. Inte sant? Hade det inte funnits bevis, hade massinvandringens apostlar viftat bort alltsammans och ylat något om fascistoida konspirationsteorier. Men nu ligger konspirationen i öppen dager..."
Tack Beska droppar!
Läs även andra bloggares åsikter om
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar