fredag 15 oktober 2010

Beviset på SD:s klokhet: Luciabeslutet

 Att sossarnas Luciabeslut (att inskränka asylrätten att gälla enbart konventionsflyktingar) från 1989, i princip är samma sak som Sverigedemokraternas invandringspolitik, det talas det tyst om. Alla partier skäller i enig kör på SD och kallar deras politik "rasistisk" och "främlingsfientlig". Man är förstås livrädd att det ska komma fram att det handlar om samma politik som de själva, förutom folkpartiet, insåg var det bästa för Sverige. För faktum är ju att det var folkpartiets Bengt Westerberg som, genom hot om att spräcka regeringen, tvingade Bildt att upphäva Luciabeslutet.
Detta bevisar, menar jag, att SD:s invandringspolitik är både klok och ansvarsfull. Exakt lika klok och ansvarsfull som Luciabeslutet var.

Så här står det i Sverigedemokraternas invandringspolitiska program:  
"Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen). Ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt ut lever upp till FN-konventionens krav, men som av ytterst starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omedelbar verkan."
Robsten har skrivit utmärkt om Luciabeslutet: "Luciabeslutet och Bildtregeringen - en skräckhistoria"
 Citat från Robsten:
"Kulmen nåddes andra halvan av 1989, då hade lika många flyktingar anlänt som under hela år 1988. Sveriges mottagningssystem höll på att kollapsa, det rådde kaos i det svenska mottagningssystemet. Regeringen var tvungen att agera för att undvika totalt kaos. Därför tog den socialdemokratiska regeringen luciadagen den 13e december beslutet att inskränka asylrätten till att enbart gälla konventionsflyktingar. Utöver detta skulle enbart de 'de facto-flyktingar' som hade synnerligen starka skyddsbehov tas emot."
Här på Exitfolkhemmet, har en kunnig person skrivit mera om detta.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar