torsdag 2 september 2010

Den svenska kulturen är värd att kämpa för

Norska Hege Storhaug frågade svenska Lise Berg om den svenska kulturen var värd att bevara och fick det häpnadsväckande svaret "Vad är svensk kultur?" Vad tyder detta på om inte att svenska folket ska "omskolas" till att förakta sin egen kultur för att lättare acceptera att Sverige byter kultur? Att rösta på något av riksdagspartierna är att godkänna detta.

 "Nu kan man tolka begreppet kultur på många sätt. Men de flesta kan enas med antropologins  ”fader”, Edward B. Tylor, i hans karakterisering av kulturen som den komplexa helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, moral, lagar, seder och bruk som människor förvärvar som medlemmar av ett samhälle. Men denna definition gäller alltså inte den svenska kulturen. Svensk kultur och värdegrund utplånades genom ett offentligt dokument 1997. Enligt Lise Bergh, lade en ny proposition 1997, grunden för en ny invandrings-och integrationspolitik, ”ett nytt tänkesätt. Det blev fastslaget en gång för alla att landet Sverige är en ”mångkultur”. Mångkulturen bör respekteras och vidareutvecklas. Det typiskt svenska blev med andra ord förklarat som icke önskvärt, som politisk historia. Huvudinriktningen var, från och med nu, strukturanpassningar för att inkludera invandrare och att systematiskt motarbeta svenskarnas uppenbarligen odiskutabla diskriminering av nyanlända grupper av medborgare. Den så kallade vardagsrasism, till exempel, kommer från en svensk bild av vem som är svensk. Därför måste vi ignorera vad som anses vara svenskt, förklarade Bergh.

 Denna självförnekande ideologi och fokus på svenskar som potentiella och/eller reella rasister har bekräftats till fullo av juden och New York-bon, Jonathan Friedman, professor i antropologi vid universitetet i Lund. Idag har var femte invånare i Sverige invandrarbakgrund, dvs ca 1,7 miljoner, varav ca 1,3 miljoner av icke-västerländskt ursprung (2002 års siffror). Sverige är det mest utpräglade mångkulturella samhället i Europa. /Hege Storhaug

För oss som fortfarande älskar Sverige lägger jag in denna video: Mitt land med Alf Robertsson.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar: