söndag 15 augusti 2010

Nytt naivt liberalt parti

"Liberala partiet" ställer upp i valet till riksdagen. Så här skriver de om "Invandring och asyl":
"Debatten om invandring har blivit alldeles skev. Immigration ses som kostnader och hot, och frågan som diskuteras är hur dessa ska begränsas så mycket som möjligt. Liberala partiet ser istället invandringen som en möjlighet att berika Sverige, både ekonomiskt och kulturellt.
  Det finns problem med arbetslöshet i vissa invandrargrupper, men det beror i första hand på svagheter i de svenska arbetsmarknads- och bidragssystemen. Dem vill vi rätta till; se avsnittet Arbetsmarknad. Dessutom är det inte ett större problem att en invandrare är arbetslös än att en infödd svensk är det. Vi har egentligen ingen särskild integrationspolitik, utan samma rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla."
Räcker det inte med naiva svenskföraktande partier? Vi måste först se till att alla som redan är här får jobb innan vi tar in nya arbetslösa. Fri invandring kan inte kombineras med vår generösa välfärd, endast med en s.k. nattväktarstat.
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

4 kommentarer:

 1. Vad jag kan se verkar de inte vara särskillt svenskföraktande, snarare tvärt om.

  "Fri invandring kan inte kombineras med vår generösa välfärd, endast med en s.k. nattväktarstat." Jo men det verkar dom fullt medvetna om och det är väl därför dom förespråkar just nattväktarstat.

  SvaraRadera
 2. Vet inte riktigt hur jag ska tolka anonym här ovan. Pajaspartiet påstår ju att en arbetslös invandrare inte är ett större problem än en svensk arbetslös? Hur i helvete går det resonamenget ihop? Vari ligger logiken i att importera folk i horder, när vi inte kan lösa våra interna problem. Finns ingen annan lösning än att stoppa den kriminella asylkarusellen, samt skära ned på alla onödiga idiotpolitiska kostnader...Blodsven

  SvaraRadera
 3. Vill bara notera att en friare invandring inte kräver ett helt borttagande av välfärdsstaten, om man endast ser på frågan ur ett skattekonsumerande och -producerande perspektiv. Utifrån detta perspektiv är det klart att invandrarna totalt sett var skatteproducenter under 60- och 70-talen. Detta har delvis att göra med att det var först från 1970 som invandrare jobbade färre timmar än svenskar. Se:

  http://ordningochanarki.blogspot.com/2008/11/invandring-och-statlig-vlfrd.html

  Alltså går det att öppna upp invandring till landet, samtidigt som man avreglerar arbetsmarknaden, utifrån ett rent skatteperspektiv. Men en sådan invandring lär ändras i natur också från den nuvarande, då den torde gå tillbaka till arbetskraftsinvandring.

  Annars, varför vi i LP förespråkar fri invandring utan att, som du antyder, tänka på de som inte har jobb nu, är bl.a. för att vi håller med flertalet ekonomer i det att det är arbetsregleringar och minimilöner som orsakar arbetslöshet. Arbetslösheten fortgår därför endast för att flertalet människor tror att dessa inskränkningar i företagsfriheten är bra saker. Se exempelvis Per Skedinger, vars poäng om minimilöner också gäller svenskar:

  http://www.expressen.se/debatt/1.1418937/sankta-minimiloner-ger-invandrare-jobb

  SvaraRadera
 4. Carl Jakobsson:

  Men att Sverige riskerar att förstöras - totalt och oåterkalleligt - till följd av invandringen - det är altså inget problem?

  Liksom "sjuklövern" arbetar ni tydligen för dogman om multikultur. Vad leder det till? Läs här:

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/03/multiculturalism-merits-and-debits.html

  http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/08/10/508443.html

  Varför gör ni det här mot oss? Är ni onda eller dumma - eller bådadera?

  SvaraRadera