söndag 4 juli 2010

Kloka ord om islamismen

"På samma sätt som modiga människor före oss bekämpat fascism och kommunism måste vi idag möta hotet från islamism. En islamisering av vårt sekulära samhälle kommer få långtgående konsekvenser för såväl ekonomi som individ eftersom den attackerar liberala värden som yttrandefrihet, jämställdhet, marknadsekonomi och individualism. Dessa friheter måste därför återigen försvaras."
Citat från Philip Wendahl (Konservativ liberal)

 Jag tackar för de kloka orden och instämmer!

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

3 kommentarer:

 1. Philip Wendahl skriver också:
  Genom invandring får människan nya möjligheter och landet ny kompetens. Vi borde kunna bosätta oss där vi vill men har då en skyldighet att respektera lagar & värderingar, skaffa oss grundläggande språkkunskaper och försörja oss själva. Vi ska ersätta mångkulturalismen med mångetnicitet och utvisa icke-medborgare som begår brott. Jag vill ha iranier i Europa men inte iranska lagar.

  SvaraRadera
 2. Eftersom användaren bakom denna bloo instämmer till de "kloka orden" skulle jag vilja att den presenterar exakt vad den politiska fascismen är. Vore roligt att läsa eftersom fascism till 99% är ett skällsord som saknar den riktiga innebörd som de Italienska (och även de svenska i Nysdvenska rörelsen) stod för.

  Fritt från wikipedia: "Korporativism eller korporatism (av senlatinets corporativus, av latinets corporo 'göra till kropp', ytterst av corpus 'kropp') är en politisk, ekonomisk och social åskådning som betonar individens tillhörighet till socialt, kulturellt, etniskt eller på annat sätt definierade grupper ("organ"), på vilkas gemensamma intressen ("samhällskroppen") beslut i olika frågor bör fattas.

  Korporativismen har synliggjort sig tydligt inom fascistiska rörelser genom sitt motstånd mot både kapitalismens brist på en organiserande överhet som kommunismens egalitära samhällslära, och betonar istället olikhet men symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende. Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell."

  Så min fråga till personen bakom denna bloggen är följande: vad är det för fel på att vilja ha en riksdag som är beserad på de olika yrkeskategorierna för att ta ett exempel?

  Den politiskt historiska okunnigheten haglar tungt på denna blogg kan jag ännu en gång konstatera.

  SvaraRadera
 3. Kulturkamp! Du får gärna förklara för en okunnig vad du menar!

  SvaraRadera