torsdag 22 juli 2010

Har vi en human familjepolitik?

 Hur länge har svenska barn rätt till sina föräldrar? Svar: 480 dagar/16 månader!
Wikipedia säger om föräldrapenningen:"Föräldrapenningen kan utbetalas under högst 480 dagar (16 månader) för vård av barn i hemmet."
Efter ett år och fyra månader finns inget annat val än dagis. Ungkarlsbeskattningen även för familjeförsörjaren gör att det i praktiken råder dagistvång.

Föreningen "Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid" skriver i sitt Manifest:
 • Barnens självklara rätt till föräldrarnas tid.
 • Att hemarbetet erkänns och uppvärderas som en grundläggande samhällsinsats.
 • Att varje förälder, inte stat eller myndighet, ska välja barnomsorgsform.
 • Arbetstid och arbetsmarknadsregler utifrån familjens behov.
 • Att ge någon av föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnen under uppväxttiden.
 • (Läs mer på Manifestet!)
Att ge någon av föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnen under uppväxttiden.

HARO skriver på sin startsida:
"Varför mår barn och unga sämre idag och vad är det som saknas dem? Vem ska göra något åt det och på vilket sätt?
Föräldrar tror allt mindre på sin egen kompetens, trots att de har alltmer information tillgänglig och är mer utbildade. Vem har fått dem att misstro sin egen kompetens?"
Karin Yngman, krönikör på HARO:
"Man har successivt lagt beslag på barnen till att bli statens egendom (produktionskuggar på tillväxt), och det har kunnat ske, dels genom skolplikten, dels genom att föräldrar pö om pö har kopplats bort från den omkostnad som vård, fostran och bildning för med sig. De får vara med och betala genom skattsedeln, men har inget direkt inflytande över hur pengarna används. Föräldrar tvingas godkänna staten och dess fostringsmetoder som ersättare för den egna vården och insatsen.
I gengäld slipper föräldrarna se i reda tal vad kostnaden för deras barn faktiskt är. På så vis har man skapat ett gisslanförhållande. Staten är nämligen inte intresserad av att ta in offerter från barnens egna föräldrar. De är inte önskvärda såsom utförare. Av hela den helhjärtade investeringen att bära och föda barn återstår några timmars keltid (alternativt skälltid) utanför kontorstid. Den egentliga fostran sköter någon annan, av staten utsedd.

Lek med tanken att vi har kommit ett steg längre i gisslandramat. Istället för att ge föräldrar och barn ett års frist med föräldraförsäkring, så hugger man barnet direkt på BB. Rent ekonomiskt skulle det säkert vara en guldgruva. Föräldraförsäkringen är svindyr, och arbetslinjen borde kräva ett mer rationellt förfarande med barnproblemet.

Varför vänder det sig i magen när vi tänker på spädisskola men inte på förskola för ett- och tvååringar, som lika mycket behöver närheten till sin mamma eller pappa?"
Nå, vad vill då Sverigedemokraterna göra? Ur "Slå vakt om familjen":
"Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare. Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.[...]
Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet.[...]
En höjning av vårdnadsbidraget. Alla barn är olika och föräldrarna är de som bäst vet vilken typ av omsorg som bäst passar just deras barn. Det är därför av största vikt att många olika möjligheter till barnomsorg står till buds. De föräldrar som helst vill ordna omsorgen om sina barn på egen hand ska ha möjlighet till det. Den nuvarande nivån på vårdnadsbidraget är dock alldeles för låg och Sverigedemokraterna vill höja denna till en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en dagisplats."
Endast Kristdemokraterna har en lika bra (eller bättre) familjepolitik:
"Nivån på vårdnadsbidraget ska höjas och staten ta över ansvaret så att det erbjuds alla, oavsett var i landet man bor. Rätt till tre års tjänstledighet vid föräldraledighet.
Nej till all form av tvångsdelning av föräldraförsäkringen.
Fördubblat och beskattat barnbidrag.
Generell graviditetspeng.
Skärpt diskrimineringslagstiftning vid föräldraledighet."
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

3 kommentarer:

 1. Att du har mage att använda ordet "human" i ett blogginlägg gör mig illamående. Ifrågasätt Sverigedemokraternas invandringspolitik på samma sätt så kanske jag tar dig på allvar.

  SvaraRadera
 2. OK Oscar, så att vi förstår varandra: Menar du med en human invandringspolitik att alla och envar ska få bosätta sig i Sverige, oavsett skäl och oavsett de flyr för livet eller vill få del av våra generösa bidrag? En sådan politik är ju knappast human mot de som redan bor här. Vi får ju redan nu allt mindre skattemedel till sjukvård, åldringsvård och skola för våra barn. En helt fri invandring är grovt inhuman mot alla. Ingen gynnas av att vi tar emot fler än vi klarar av. Ingen gynnas av att svenska folket blir fattigare och får fler "Rosengård" som de inte kan bo kvar i för att de känner sig som främlingar i sitt eget land. Är verkligen fri invandring human?

  SvaraRadera
 3. Oscar tycker nog att Sverige är ett rikt land som har råd att ta emot kreti och pleti från MENA. Lite spill ifråga om mord och våldtäkter har vi rasse-svennar bara gjort oss förtjänta av ändå eftersom vi gör skillnad på vi och dem och inte har korrekt människosyn. Vi är nassar och islamofober så vi får skylla oss själva. Hade vi inte varit så intoleranta och istället tagit emot vars ett ensamkommande flyktingbarn i vårt eget hem så hade det varit en annan femma. Hur många skägge-barn har du själv där hemma, Oscar?

  SvaraRadera