fredag 3 april 2009

Ert föräldrastöd är patetiskt, Maria Larsson!

Regeringen satsar 70 miljoner på "stöd" åt föräldrar. Men de går inte direkt till föräldrarna utan till kommunerna och bara till "intresserade" kommuner som vill ordna föräldraaktiviteter i form av :
Föräldrautbildning i grupp
, möteslokaler och stöd via internet och telefon.
Alltså pengar för att föräldrar ska träffa andra vuxna.

Är det inte bättre och djupare kontakt med sina egna barn som det borde handla om? Mer tid för barnen, för att förebygga depression, alkoholmissbruk och självmord?

Maria Larsson tror att stöd genom kurser, telefon och nätet kan göra skillnad. Har hon inte fattat att barn och föräldrar behöver TID FÖR VARANDRA? Patetiskt, Maria Larsson!

Hur vore det att uppvärdera föräldrarnas barnomsorg till ett riktigt arbete? så att barn och föräldrar får TID för varandra?
Vi måste se barnen som det viktigaste arbetet!

Världen i dag.
DN debatt
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar