torsdag 19 mars 2009

Finska kristdemokrater - bästa familjepolitiken

Det finns ord som är omöjliga i Sverige. Till exempel dessa:
"Samhället har ingen famn, det har endast föräldrarna. Därför bör föräldraskapet och omvårdnaden vara föremål för samhällets speciella uppskattning, omsorg och stöd."
Om en svensk politiker skulle säga dessa ord skulle han bli utskrattad och förlora jobbet.
Men i Finland kan man säga det, åtminstone om man är kristdemokrat.

För mig är deras familjepolitik ren poesi:
"Familjen är samhällets grundenhet vari och varigenom varje ny medlem i samhället tillägnar sig de flesta handlingsmönstren, grundvärdena och attityderna i sitt liv. Framför allt är familjen en arbetsplats och en livsuppgift."

I Finland är det en livsuppgift. I Sverige har föräldrarna bara en livsuppgift; jobba som skållade råttor. Barnen? Dom ska samhället gömma undan på "förskolan". När såg du senast lekande barn på din gård? Förr fanns barn överallt. Nu är det kliniskt rent från barn i Sverige. Barn är först och främst sina mödrars förvärvshinder. Hinder som måste undanröjas så snabbt det är fysiskt möjligt.

Finland igen:
"För ett barn är erfarenheten av rätten att existera mycket fysisk, en erfarenhet det får i famnen där det får mat, tröstas och ges trygghet. Den grundläggande tilliten och den sunda självkänslan bygger på denna erfarenhet.
Samhället har ingen famn, det har endast föräldrarna. Därför bör föräldraskapet och omvårdnaden vara föremål för samhällets speciella uppskattning, omsorg och stöd.[...]

Kvinnor och män är olika, men likvärdiga. De stöder båda varandra, både i och utanför hemmet.Äktenskapet mellan man och kvinna är den naturliga ramen för samliv. Man bör uppmuntra och med samhälleliga medel stöda äktenskap.[...]

Samhället bör garantera familjerna reella möjligheter att göra val som är till nytta i familjelivets alla skeden. Familjerna bör ha rätt till det stöd de behöver.[...]

Barn och unga behöver och väntar sig från sina föräldrar förutom fysisk trygghet framför allt samvaro i vardagen, växelverkan och handledning. Familjerna bör ha olika möjligheter att lösa detta i familjens olika skeden så att föräldrarna har tid och krafter att sköta sin inbördes relation, sitt föräldraskap och sin fostraruppgift. Hemvård av barn måste ekonomiskt vara ett lika möjligt alternativ för alla barnfamiljer."

Vad sa dom? Är kvinnor och män olika? Detta förnekas bestämt av svenska politiker. Det är lika intelligent som att förneka att jorden är rund. Och ändå gör dom det!

Vad sa dom mer? Ska hemvård av barn vara ett lika möjligt alternativ för alla familjer? I Sverige är det knappt möjligt ens om barnet har en dödlig sjukdom! Så här skriver Försäkringskassan:

"Det gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv. Ett särskilt läkarutlåtande som styrker barnets allvarliga sjukdomstillstånd krävs för att man ska få tillfällig föräldrapenning.."

I Sverige måste föräldrar kunna bevisa att barnet faktiskt håller på att dö, för att få lov att vara hemma. Man skäms över vad som feministerna gjort med Sverige. Är det bara jag som tycker det är omänskligt?

I Sverige finns bara ett parti som kan mäta sig med Finlands kristdemokrater; Sverigedemokraterna: "Familjen är hjärtats fosterland"

Om Finlands kristdemokratiska familjepolitik kan ni läsa på: Pohtiva - Familjepolitiskt program

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

1 kommentar:

  1. Jätte bra skrivet :) Diskuterar det gärna personligen nästa gång vi ses. :)

    SvaraRadera