tisdag 27 januari 2009

Trygga familjer ger tryggt samhälle

I en artikel i NorrköpingsTidningar skriver Helena Bouveng, moderat riksdagsledamot om vad man ska göra åt den ökande ungdomsbrottsligheten:
"Risken är uppenbar att en del av dem som begår brott som unga kommer igen som grövre brottslingar när de blir äldre. Vi behöver se orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. Det rör sig ofta om brist på jobb, brist på sociala gemenskaper och brist på trygghet. Med en känsla av hjälplöshet är steget inte långt till att söka sig till ett sammanhang där det finns möjlighet att hävda sig mot resten av samhället."

Vad föreslår hon då att vi måste göra? Jo: Vi ska motarbeta utanförskap och stärka rättsväsendet. Vi har tusen nya poliser. Tydliga insatser. Barnbrottsutredningen har viktiga förslag, t.ex. brott ska utredas, drogtester ska göras. Socialtjänsten och polisen uppmanas samarbeta.... insatser för det barn som är skyldigt till brottet... osv.

Denna barnbrottsutredning kom faktiskt bara fram till fyra förslag: Brott ska utredas, brottsaktiva barn ska uppmärksammas, polis och socialtjänst ska samarbeta, drogtester ska genomföras. Detta beklämmande ynkliga resultat försöker man dölja med dimmor av vackra ord. Inte behöver man väl en pompös utredning för att föreslå dessa självklara insatser?! Det kunde väl även en tioåring ha kommit fram till!

Helena Bouveng sitter i justitieutskottet. Hon har makt och inflytande. Hon menar säkert väl. Men varken hon eller utredningen nämner ett enda ord om familjen och dess stora betydelse. Avsaknaden av trygga familjer ger ett samhälle i kaos. Sveriges politiker har krossat den traditionella hemmafamiljen och idag ser vi det skrämmande resultatet.

Om man krossar grunden för ett tryggt samhälle, så räcker det inte att lappa och laga och plåstra om. Man måste återuppbygga de trygga familjerna!

Trygga familjer ger trygga barn och ett tryggt samhälle. Att våra makthavare inte inser detta är en katastrof för Sverige.

I Storbritannien sade toryledaren David Cameron: "Det bästa välfärdssystemet är familjen". Läs hela den utmärkta artikeln av Elise Claeson på Newsmill!

Alla de sju riksdagspartierna har i största samförstånd krossat hemmafamiljerna. Det är därför Sverige är så illa ute idag.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

 1. Kriminell förvärvsverksamhet blir alltmer accepterat framför allt hos ungdomen.

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/02/om-de-okande-klyftorna-i-det-svenska-samhallet#comment-18243

  Metro rapporterar att ett tusental ungdomar livnär sig på rån. Just det, och det är framför allt den normlösa ungdomen som kastar legalitetens illusion överbord och applicerar den nyliberala livsfilosofin fullt ut, vilket belyser samhällets andliga dimension och den allmänna värdekrisen. Det meningslösa våldet mellan ungdomar tycks snarast minska, varför vi ser hur antisocialiteten alltmer antar förvärvsverksamhetens ändamålsenliga prägel precis som jag framhållit. Allt hänger samman!¨

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/16/betraktelse-over-friheten

  Sjukvårds- och försäkringskrisen låter oss förstå, att statsmakten gradvis avskaffar sitt eget välfärdsansvar under ideologiskt kamouflage av verbala rökridåer. Det är lögn och bedrägeri, varmed den hastigt ökande amoralitet ungdomsbrottsligheten exemplifierar i hög grad alstras uppifrån och ner längs en politisk maktvertikal. Min artikel förklarar hela megatrenden i termer av ett klassbestämt ekonomiskt intresse.

  Filosofisk huvufpoäng. Nyliberalism: frihet utan moral. Liberalismens grundfel är ateismen, vilket jämställer med den andra materialistiska samhällsfilosofin, kommunismen. Ett mynt, två sidor. För 20 år sedan föll kommunismen samman. nu är det "den fria världens" tur.

  SvaraRadera