måndag 26 januari 2009

Hatbrott mot svenskar räknas inte

Som hatbrott i Sverige räknas endast brott mot minoriteter. Att svensk-hatande invandrargäng ger sig på ensamma svenskar, ses inte som lika allvarligt som om rollerna är omvända.

Återigen, gång på gång, behandlas svenskar sämre. Det är inte likabehandling av alla. Alla är inte lika värda. Svenskarna är i strykklass. Svenskarna behandlas sämre.

Polisutbildningen i hatbrott verkar utformad för sexåringar. En anonym polis säger att det känns kränkande att gå denna utbildning.


"Och utbildningen är ifrågasatt bland de som gått den. De fick bland annat titta på bilder på olika människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller om olika grupper av människor är familjer eller inte. Jocke Beland kommenterar en del av testet.

– Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid." SR hemsida


Sverige är ett land i förfall. Framtiden är mörk.


Intern kritik mot polisens utbildning i hatbrott och HBT. SR hemsida
Om hatbrott SR Generation Z
Jag lyssnar på Liam Clancy Patriot game.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,
Läs även andra bloggares åsikter om

1 kommentar:

 1. Litet vid sidan om ämnet -- men bara litet!
  ______________________________________
  I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD TILL ETT 'LEGALT' RÅNOFFER!

  Till minne av den första saga som bidragit till att stjälpa en regering: POMPERIPOSSA I MONISMANIEN, publicerad i Expressen den 10 mars 1976.

  Det var en gång en invandrad liten gumma i landet Sverige, som hade en förkärlek för att hota människor som misshagade henne med polisanmälan. Troligen sprang hon flitigt till polisen och anmälde både ditten och datten. Med avsikt att förstärka hushållskassan beskyllde den lilla gumman en gång, när omständigheterna råkade falla på plats, en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. Att dödshota någon var en alldaglig företeelse i den del av världen, som den lilla gumman kom från. Att så inte är fallet i hennes nya hemland (än), hade hon inte uppmärksammat. Hon skyndade således åstad till polisen för att anmäla pensionären, och polisen nappade villigt.

  Att ha blivit mordhotad borde i det här dumma landet vara inkomstbringande, menade gumman. Hon råkade nämligen ha skaffat sig litet kunskap om den perfida, invandrarservila lagstiftningen i landet Sverige, den som, oaktat att den sannolikt är grundlagsstridig, bereder ständig sysselsättning åt en pajaspiruetterande diskrimineringsombudskvinna och hela hennes kår av ett hundratal lojala medarbetare (budget 100 milj?). Oturligt nog för gumman råkade hennes innovativa affärsidé efter 15 månader och av okänd anledning haka upp sig. Av att inte mera vara mordhotad och därför tvingas gå miste om det begärda och med ivrig förväntan emotsedda skadeståndet på kr 50.000, blev naturligtvis den lilla gumman djupt kränkt.

  Hennes gode vän kriminalkommissarien har medkännande försökt att ljuta olja på hennes upprörda känslor och har lovat henne att hon som plåster på såret skall få ut ett skadestånd på åtminstone 10.000 av den utpekade pensionären. Den geniale kriminalkommissarien har nämligen i efterhand, hela 15 månader efter det att den lilla gumman var hos polisen och falskeligen angav pensionären, agerat tankepolis och beslutat att den lilla gumman sig själv ovetande hade blivit förolämpad av en fråga, som pensionären i all vänlighet hade ställt till henne, och som hon för övrigt ej hade uppfattat. Se där, vad som kan hända i ett politiskt korrekt, dvs kulturmarxistiskt och dysfunktionellt samhälle.

  Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att den lilla gumman och kriminalkommissarien rent av sammarbetar beträffande skadeståndet -- men i så fall ligger gumman nog pyrt till, då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt 'sharia' är hon som alla vet bara hälften värd som människa. För en kvinna innebär det klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska superpotentaten ALLAH.

  Den enfaldige pensionären, som lögnaktigt blivit anmäld för att ha mordhotat den lilla gumman, anmälde i sin tur gumman för falsk angivelse enligt brottsbalken 15 kap 7 §. Men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdade med en dåres ihärdighet, att det inte gick att visa, att någon -- någonsin -- vare sig skulle ha mordhotat henne eller inte ha mordhotat henne.

  Trots att gummans polisanmälan blev registrerad i polisens tjänstedator klockan 21:35 den 11 juni 2007, hävdar kriminalkommissarien, denne primus inter pares, att den lilla gumman inte kan misstänkas för att ha begått någon brottslig gärning. Att gumman i sin polisanmälan falskeligen har angivit pensionären för att förutom en del andra idiotier, främst ha hotat att döda henne, och att hon gjorde det med den uppenbara avsikten att komma över pengar, är således en vardaglig och helt oantastlig handling, som ej kan föranleda någon åtgärd från polisens sida -- om brottsoffret är etniskt svenskt. Regeringsformen 1:9 ?

  Man frågar sig om polis och åklagare har mandat på och kapacitet att styra och ställa med verkligheten helt efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Har polisen någon verklighetsanknytning? Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten. Har Svensk Polis kanske hyrt in Keystone Cops Corp. för att att sköta bovjakten? Är detta förklaringen till underskotter på 780 miljoner 2007 - som nu, ett år senare har ökat med 320 miljoner? Svensk Polis lär visst också se fram emot en neddragning med 120 miljoner 2009. Hur skall det sluta? Att två representanter för den illustra poliskåren med tre dumdumkulor trasar ihjäl en psykpatient med brödkniv i handen är kanske mera utmärkande för den svenska s.k. ordningsmakten. Nyligen fick vi höra att polisens (blås)moral är mycket hög: maximalt antal utandningsprov kombineras skickligt med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfyllo skulle otillbörligt tära på otillräckligapersonalresurser. Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i allarmerande grad. Miljön är viktig!

  Kan det ej antagas att alla skattebetalande 'personer med sk svensk bakgrund', som pröjsar för 'SnutDagis' och korrupta kriminalkommissarier, till slut och för gott förlorar all tilltro till den allt oftare löjeväckande polismakten, som numera trots införandet av dialogpoliser, endast med nöd eller ej alls (t.ex. Malmö 090125) lyckas upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Kanske blir invånarna i landet Sverige tvungna, vad det lider, att börja söka stöd och skydd av kriminella nätverk?

  Den fantasilöse och tidigare föregivet mordhotande pensionären, som inte har tagit intryck av Matrixmyten, anmälde den numera förolämpade lilla gummans lojale kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter. Detta ledde naturligtvis till ingenting. Rättsväsendets lakejer håller varandra ömsesidigt om ryggen, och hänvisar hele tiden den klagande till lägre och diffusare instanser. Meningen härmed är sannolikt att intill passivitet trötta ut den klagande. Är det förresten tillåtet att vara så naiv som pensionären är -- att inte kunna inse att det är helt utsiktslöst att någonsin få rätt, om man anmäler en polis för tjänstefel?

  Pensionären, som allt mera börjar påminna om en otrevlig, rättshaverisk typ, anser att i det här fallet är all frånvaro av diskretion en hederssak, därför detta utskick. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? - för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr)

  Hursomhelst, den numera påstått förolämpade lilla gumman ligger i startgroparna för att så snart kallelse anländer, tillsammans med sitt vittne, som skall begå mened, ila iväg till en oväldig och demokratisk svensk tingsrätt för att efter en storstilad uppvisning i lögnaktighet, kan man gissa, få utdömt sitt utlovade och som hon tycker alldeles för låga skadestånd.
  - Har man gjort sig omaket och rest ända hit till NyaSverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande, tycker måhända gumman.

  Har läsaren möjligen uppmärksammat att gummans vittne men fram för allt gumman själv utpekas som brottslig och klandervärd (- sedan ca medio september!). Har inte gummans medborgerliga anseende och ära på det grövsta tagit skada härav? Är inte brottsbalkens 5 kap. 1§ om ärekränkning tillämplig? Med den ringa popularitet som pensionären måste åtnjuta i poliskretsar, borde en omedelbar reaktion från en sensitiv polismakt i form av en supplerande stämning för ärekränkning ha varit att vänta -- såvida inte polisen själv numera i alla avseenden delar pensionärens uppfattning om gummans klandervärda vandel i det aktuella sammanhanget.

  Med avsikt att ge lundapolisens primus, den kände kriminalkommissarien och hans inte mindre eminente samarbetspartner på södra Skånes åklagarkammare en möjlighet att tänka om och frejdigt på nytt anklaga pensionären för mordhot etc., skickade pensionären i början av december in en bekännelse, i vilken han, med den tilltalades rätt att fritt ljuga, förklarade att allt vad han dittills sagt i ärendet hade varit lögn och att han erkände sig till fullo vara skyldig till de brott, som han ursprungligen anklagades för; bekännelsen kan läsas här http://tinyurl.com/7r529m. Tydligen föll inte bekännelsen herrarna i smaken.

  Kan det nu ej förmodas, att herrar brottsutredare faktiskt vitsordar, att den lilla gumman gjort sig skyldig till falsk angivelse mm. Är det kamske nu befogat att undra, om polisen avser att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt pensionärens polisanmälan 1200-K146188-08 av gumman för falsk angivelse i avsikt att kunna tillskansa sig ett skadestånd på kr 50.000?

  (15)
  Eller är det i NyaSverige fritt fram för individer tillhörande en etnisk minoritetsgrupp att inte bara rutinmässigt kränka epresentanter för majoritetsbefolkningen med tillmälen av typ 'hora'. 'svennefitta' etc utan också att utsätta majoritetsbefolkningen för direkt -- inte bara verbalt -- kriminellt agerande, utan att vare sig polis eller åklagare lägger de två stråna i kors för ett beivrande?

  Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com/. Hemsidan utökas kontinuerligt!

  Skicka gärna en länk till detta utskick vidare!

  http://tinyurl.com/6boebe

  -----------------------------------------------------------------------------------

  POST SCRIPTUM

  Tack för att Du har läst så här långt, och eventuellt också klickade Dig vidare! Från hemsidan kunde Du om lust förelåg, enklare än att lämna en bloggkommentar, avsända ett eMail till mig -- som således är den påstått ondsinte och mordlystne pensionären.
  I skildringen av min fatalitet har jag varit inspirerad av Astrid Lindgren och hennes verkningsfulla saga om häxan POMPERIPOSSA i MONISMANIEN, som för 33 år sedan verksamt bidrog till att sosseregimen efter 40 år vid makten förlorade denna. Ditt intresse och engagemang alternativt Din uppoffring(!) värderar jag. För att visa min uppskattning har jag gjort följande arrangemang.
  Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok 'Defeating Eurabia', 340 sidor, pris i USA 35 EURO. Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskan också fritt nedladdas.Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas (Obs: IE krävs). http://tinyurl.com/3g9dxm
  Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den! http://tinyurl.com/43o4k8

  -----------------------------------------------------------------------------------

  VARFÖR?

  Detta ePost-utskick distribueras till i huvudsak sk makthavare och opinionspåverkare i NyaSverige. Med makthavare förstås: regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, (högre) tjänstemän i statlig och annan förvaltning/verksamhet, polis, åklagare, domstolar etc. Med opinionspåverkare avses media överhuvudtaget, författare, journalister, jurister, bloggosfären och även enskilda personer.

  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  Avsikten är att framvisa ett av de sannolikt många liknande fall, som alla alltid utspelats i det tysta och som snabbt försvinner "down the memory hole" och vars antal sannolikt kommer att tillväxa kanske lavinartat med införandet av 'hatbrottsprincipen' samt andra trevligheter av tvångskaraktär, som EU-byråkraterna utfunderar.
  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  Ett exempel på en sådan trevlighet av det mera gemena slaget är den nya arresteringsproceduren som skall gälla i det framtida EURABIA. Den som anklagas för ett grovt brott som 'främlingsfientlighet', 'rasism' eller 'hädelse', kan arresteras i det EU-medlemsland delinkventen råkar bo i och utan otillbörlig inblandning av landets myndigheter, snabbt transporteras till det land där anklagelsen blivit rest - kanske Marocko, Libyen eller Jordanien, för lagföring. Hade framtiden råkat vara nutid, det är mycket litet som skiljer, hade såväl Kurt Westergaard som Lars Vilks suttit bakom galler på bröd och vatten för resten av sina liv - om de nu inte hade mist sina huvuden. Näst i tur tycks Geert Wilders stå (http://tinyurl.com/bjjwep). Strålande tider, härliga tider.

  Som bekant skyddas svensken enligt riksdagsproposition 97/98:16 numer ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör nu för tiden ett folk som ej mer finns, i den meningen att svensken ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Det existerar därför ej några SVENSKAR, utan i stället 'personer med svensk bakgrund'. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny, frisk och vital så kallad freds- och kärleksreligion samt att ersätta den svenska ursprungsbefolkningen med mindre tråkiga och mera kulturbärande människor invandrade från mera exotiska delar av världen. Valmanskåren behöver fräschas upp med nya spännande väljare (http://tinyurl.com/6w9bfv), som entusiastiskt förmår att visa trohet mot dem som sitter vid köttgrytorna. Antalet nysvenskar lär redan idag vara uppe i ca 15% -- i Malmö kommun 30+%. * "Malmoe is located in the south of Sweden near Denmark, in which many are arabs and moslems, hopefully it will turn into an arab city shortly" * meddelade en kulturberikare hemmapubliken.

  Endast ett alltför ringa antal s.k. etniska svenskar -- som inte har barn i skolåldern eller som är friska nog för att inte behöva anlita den allmänna sjukvården, och som ej heller är boende i t.ex. Södertälje, Malmö, Trollhättan, Hultsfred, Landskrona, Laholm eller någon annan av alla de berikade orterna i NyaSverige -- tycks ha uppmärksammat det pågående befolkningsutbytet! Till makthavarnas stilla fröjd fortsätter ostört flertalet övriga, som om inget höll på att hända, med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Boende ute i Näsby Park, Danderyd eller i Vellinge kommer inte på länge än att få sin tillvarao förljuvad av någon diversifiering. Tillvänjningspropaganda (http://www.bgf.nu/projektet/si.html) sprids för säkerhets skull. Det torde vara helt unikt i det världshistoriska perspektivet att en ursprungsbefolkning med eget arbete själv får bekosta såväl sin eliminering som koloniseringen av sitt fädernesland.

  1 Tim. 5:8: Men om någon icke drager försorg om sitt eget hus (Sverige?), och först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen.
  - Har Du något att anföra till Ditt försvar, Göran Hägglund?

  Det är nog i senaste laget att ropa: SVERIGE -- VAKNA!
  Klockan slog tolv -- igår!

  Gustav V -- om han hade varit i livet -- hade kunnat undra:
  NÄÄR...KOMMER...INBÖRDES..KRIGET?
  - - - - -

  http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm

  http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1

  http://tinyurl.com/978uhp

  http://tinyurl.com/7alllx

  http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

  'Today Churchill, the most stalwart anti-Nazi, would be arrested in Holland,
  whereas Hitler would be free to promote Islam unmolested.'
  http://tinyurl.com/7qjz8a
  http://tinyurl.com/9byayo

  Endast en enda, ärlig, rakryggad, europeisk politiker med integritet och stamina säger idag sanningen:
  http://www.youtube.com/watch?v=Ex2ZG_qUDKk&eurl

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  » » » I ALLAHS NAMN, DEN MEDLIDSAMME, DEN BARMHÄRTIGE « « «
  Från sin himmelska kommandobunker (på tyska "die Kamelschanze") har Herr Allah genom sin propagandaminister ärkeängeln Dr Gabriel låtit meddela att ovanstående text inte i något avseende är halal och att den vid lämpligt tillfälle kommer att förintas som en otrogen hund. Den fatwa som åvilar texten gäller också textens författare. Denne usle kafir, denne otrogne hund, har att se fram emot att i evighet kremeras i herr Allahs Jahannum®. Allahu akbar.

  SvaraRadera