söndag 2 november 2008

Varför misslyckas mångkulturen?

Nathan Shachar, känd från AxessTV, skriver om detta i DN 2008-04-18.
Han tar England som ett varnande exempel.
För trettio år sedan studerade han i England och kunde på nära håll följa den förändring som modellen med multikultur förde med sig.
Den vintern bröt svåra kravaller ut i nästan alla invandrartäta industricentra. Ett par kommuner, i sitt beråd, övertalades av sociologer och kriminologer att anamma en ny ideologi, den så kallade multikulturalismen, som kur mot våldet och oron. Birmingham och Bradford gick i bräschen, flera följde.
I stället för individens värdighet och rättigheter lärde multikulturalismen att det var de olika kulturerna som var det centrala. Det var de, inte du och jag, som skulle jämställas.
Inga invandrare eller i
nvandrarorganisationer hade framfört några krav på multikulturella reformer. De applicerades ovanifrån, av vita intellektuella. Förr hade sikher, hinduer, muslimer och karibier bott vägg i vägg och agerat i samma politiska organisationer, i frågor som angick dem alla. Men när bidrag och stöd plötsligt fördelades enligt kulturella principer, föll de gemensamma organen sönder.


Därefter segregerades skolsystemen och bostadsområdena. Det var särarten, inte gemenskapen, som prioriterades. Nu har varje skild kultur sina egna skolor, egna bostadsområden och shoppingkvarter. Förstörelseverket är komplett, skriver Shachar.

Denna naiva satsning på det som skilde kulturerna, istället för på det som band samman, fick en allvarligare påföljd:
I det nya systemet krossades den sekulära islamiska kulturen, som spelat en central roll i de äldre, politiska organisationerna. Multikulturalismen, som Kenan Malik* visat, blev den fanatiska islamismens hävstång. De mest "muslimska" muslimerna tog hand om gruppens skolbudget. De som skulle begå terrordåd mot sina egna landsmän hade inte lärt sig det i Pakistan, de hade uppfostrats till det tack vare en blåögd och artificiell ­modeideologi som inte hade något med islam att göra.
Rasismen och multikulturalismen
har olika avsikter, men de utgår från samma grundantagande: Att du, och dina eventuella rättigheter, är en funktion av din grupptillhörighet. De bägge ideologierna har samma rötter och de leder mot samma elände: segregation, extremism och slöseri med mänskliga resurser.
*Läs mer om Kenan Malik, indisk-brittisk psykolog och f d muslim, på Jihad i Malmö.

Även i Sverige ser vi nu invandringens och mångkulturen baksidor. Även i Sverige uppfostras terrorister. Priset för mångkulturen är för högt.

Sverige bör satsa på det svenska. Invandrare bör anpassa sig till det svenska, istället för tvärtom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar