torsdag 6 november 2008

"Kulturberikning" fördärvar Sverige

Socialkontor i Södertälje utsatt för hot och våld - måste flytta, läser jag i DN 2008-11-05.
Södertälje kommun måste flytta socialkontoret i Hovsjö till en plats som är säkrare för personalen.
Sedan 2005 har personal vid socialtjänstens barn- och ungdomsenhet och ungdoms- och familjeenheten i Hovsjö, vid upprepade tillfällen utsatts för våld och hot i tjänsten. De hotfulla situationerna har ofta uppstått i samband med beslut om omplaceringar och omhändertagande av barn och ungdomar. Man har också haft problem med ungdomsgäng i området.

Man beslutade också att socialsekreterarna inte skulle få gå ensamma i centrum, inte gå ensamma till garaget eller göra hembesök i Hovsjö. Tjänstgörande personal skulle använda tjänstebilarna för att samla ihop kollegor vid tågstationer och busshållplatser på väg till och från jobbet.

Invandrargäng djävlas med svenskar. Svenskar tvingas flytta. Detta kallas kulturberikning. Är det underligt att man blir upprörd?
Men stoppa floden av nya "berikare" det törs ingen föreslå. På radion i dag var de bekymrade över att det inte fanns bostäder till alla nya som vill bo med sina landsmän i redan överfulla ghetton, då föreslår man att "tillfälliga bostäder" ska uppföras i ghettona!

Varför inte säga stopp? Vi har fullt nu. Vi behöver inte fler "berikare". Sverige behöver inte försämras ännu mer!

Men ansvaret för detta vansinne ligger inte hos "berikarna", utan hos de naiva, blåögda politikerna. Det är de som har fördärvat Sverige! Alla sju "systerpartierna".Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar