torsdag 16 oktober 2008

Se islamiseringen!

FrittVägVal , 2/7 2007, finns detta veckobrev från Pia Kjaersgaard, som uppmärksammar den snabbt ökande islamiseringen av Europa :

"Det är antingen medveteten ondska eller otillåten naivitet, när vissa personer försvarar muslimer som vill använda förskolor till äggkläckningsanstalter för antidemokratiska islamister. Oavsett den ena eller andra förklaringen, så är man totalitarismens nyttiga idiot om man tolererar intoleransen..

Det är inte bara allvarligt och oroväckande att i måndagens morgon-TV höra Jan Hoby, representant för LFS ( Landsföreningen för pedagogisk personal), på fullt allvar försvara den förskola på Nörrebro i Köpenhamn som är övertagen av extrema muslimer, vilka vill förbjuda flickor och pojkar att leka tillsammans och neka dem att få en uppfostran med demokratiska värden.

Precis som Lenin hade användning för ”nyttiga idioter” för att genomföra sin sovjetiska revolution i Ryssland för 90 år sedan, har islamisterna över hela världen användning för supportrar och naivister som talar för deras sak. Oavsett på vilket sätt de ”nyttiga idioterna” i olika länder stöder islam, därför att de är förblindade av islamismens retorik eller otillåtet naiva, så blir resultatet detsamma: islamisterna får stöd där de skulle ha motstånd, förståelse när de skulle mötas av förakt.

Den muslimske författaren Salman Rushdie har upprepade gånger försökt väcka de sött slumrande västerländska politikerna genom att göra dem uppmärksamma på att om förra århundradets kamp var riktat mot kommunismen och nazismen, så är nog detta århundradets avgörande kamp riktad mot islamismen. Rushdie är en prisvinnande författare, som de flesta säkert minns sedan han fick en dödsdom av Irans ledare för att han skrivit den islamkritiska boken Satans-verserna.

En annan muslimsk författare, somaliskan Ayaan Hirsi Ali, levde under beskydd i Holland innan hon var tvungen att ta konsekvenserna av hoten mot henne, och reste till USA. Tidigare hade regissören av den islam-kritiska film hon skrivit manuset till, Theo van Gogh, blivit bestialiskt mördad på öppen gata i Holland.

Islamismen breder ut sig, inte bara i arabiska och muslimska länder, utan också i Europa och Danmark. Det är inte för skojs skull som de demokratiska krafterna i Turkiet kämpar en bitter strid mot den galopperande islamismen i deras land. Just Turkiet har under möda och besvär gjort målinriktade försök att skapa en demokratisk, muslimsk republik – och även om jag inte anser att Turkiet av i dag är demokratiskt, så är det dock det muslimska land som kommit närmast.

Vad är det med oss, som inte lyssnar till alla de som under stora offer och risk för liv och lem varnar oss för den fara som islam utgör?

Vad är det med oss, som med en underlig, naiv och övertolerant visdom inte bara tillåter, utan även försvarar intoleransen och medeltidsmörkret?

Vad är det med oss, som räcker handen till de som, med utgångspunkt i en förskola i Nörrebro i Köpenhamn, tänker kämpa för en islamsk stat i Danmark – en stat, där islam och profeten Muhammeds ord styr allt och alla?

Detta kan inte fortgå!

Vi är danskar, och vi är i Danmark. Våra värden är fred, frihet, jämlikhet, lika människovärde, omsorg och hjärtlighet. Inte heligt krig, diktatur, förtryck, huckle, ondska och underkastelse.

Vi har alla vår frihet. Den är bara begränsad av lagen och av alla andras rätt till samma frihet. Friheten innefattar inte intolerans, förföljelse och förtryck.

Det bör inte vara svårt för var och en att ta ställning: för friheten och glädjen, emot diktaturen och mörkret.

Med vänlig hälsning

Pia Kjærsgaard"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar