lördag 19 juli 2008

Barnen - inget straffarbete

Våra politiker tycks anse att barn är ett plågsamt straff, som så snabbt som möjligt måste undanröjas och stoppas in på statlig, kollektiv och socialistisk fostran.
I dagens Sverige har vården av barnen blivit en skamlig sysselsättning, som måste minimeras till ett enda nådeår. Detta arbete är så föraktat att kvinnorna måste tvingas lämna det ifrån sig och männen måste tvingas dela exakt lika på spädbarnsvården.
Hela befolkningen hjärntvättas att tro att det är föraktligt att vårda sina egna barn. Barnen behandlas som något vidrigt som förstör föräldrarnas liv. Karriären blir viktigare än barnen.

Vi måste bryta med detta feministiska synsätt och återupprätta familjen. Vi måste införa skatteavdrag för familjeförsörjaren, så att det blir möjligt att leva på en lön. När det gäller att värna om familjen finns det faktiskt ett bra parti: Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar