lördag 15 augusti 2015

Fri invandring omöjligt i en välfärdsstat

Detta  är det bästa jag läst om invandring och välfärd. Det är kopierat från Nima Gholam Ali Pours blogg, som tyvärr verkar ha försvunnit.

Uppmaning till liberaler

Det är konstigt att som socialkonservativ uppmana Sveriges liberaler att lyssna på Milton Friedman. Men få alternativ återstår när liberalerna i Sverige har fått floskelsjukan. Milton Friedman fick Nobelpriset i ekonomisk vetenskap 1976. Han har varit den mest inflytelserika ekonomen i andra hälften av 1900-talet. För många liberaler är Milton Friedman och hans teorier en stor inspiration. Även Sverige har påverkats av Milton Friedmans teorier som argumenterade för att man skulle avskaffa värnplikten, införa skolpeng, privatisera statliga företag och många andra liberala förslag. Milton Friedman ville också ha fri invandring. Som Sverigedemokrat känns det därför konstigt att be liberalerna att lyssna på Milton Friedman.

Anledningen till att jag vill att liberaler ska lyssna på Milton Friedman är för att Milton Friedman var ärlig. Den mest inflytelserika ekonomen i andra hälften av 1900-talet menade att vi kan inte ha en välfärdsstat och fri invandring på samma gång. Det går inte. I en välfärdsstat är invandring en kostnad eftersom varje ny individ som invandrar får rätt till välfärdsstatens välfärdstjänster, som faktiskt kostar. Därmed skulle fri invandring leda till ökade kostnader. Men i en stat utan några välfärdstjänster så skulle de som invandrat bidra till samhället genom att jobba. Om de inte skulle hitta jobb så skulle de emigrera till ett land där det fanns jobb. Därmed bekräftar Milton Friedman det Sverigedemokraterna brukar betona. I en välfärdsstat så måste politiker välja mellan välfärden och en generös invandringspolitik, som står i motsättning till varandra. 

Med tanke på att Milton Friedman tydligt säger att det inte går att ha fri invandring i en välfärdsstat så vore det intressant att ta reda på vad organisationer som Migro, som vill ha ”öppna gränser och kritiserar alla former av hinder som finns idag”, egentligen vill. Vill de ha välfärdsstaten kvar? Hur hade de tänkt att vi kunde ha fri invandring och välfärdsstaten på samma gång? Eller är fri invandring ett sätt att försvaga välfärdsstaten? Samma fråga kan man ställa till Centerpartiet som är ännu en liberal kraft som på sikt vill ha fri invandring.

I Sverige anses det vara främlingsfientligt att säga det som Milton Friedman sa, nämligen att det handlar om ett val mellan välfärd och invandring när man har en välfärdsstat. I en välfärdsstat så kostar invandring. Invandring är ingen självklar investering i en välfärdsstat. Det kan bli en investering men först och främst är det en kostnad. Var Milton Friedman en rasist eller hade han rätt? Johan Norberg som ofta brukar försvara Milton Friedman kanske kan svara på den frågan.

Idag så ser vi att många som ur ett ideologiskt perspektiv är kritiska till välfärdsstaten samtidigt är positiva till fri invandring. Då måste man förstå att fri invandring är det mest effektiva sättet att nedmontera välfärdsstaten. Jag misstänker att många liberaler som är kritiska till välfärdsstaten är medvetna om detta och vill ha en fri invandring för att nedmontera välfärdsstaten. Det är svårt att gå till val på att avskaffa välfärdsstaten. Ingen skulle vinna ett val på att nedmontera välfärdsstaten. Men det är möjligt att vinna ett val på fri invandring som skulle leda till en nedmontering av välfärdsstaten. 

För de liberaler som vill ha en välfärdsstat så är min uppmaning att de lyssnar på Milton Friedmans ord. Man måste välja mellan fri invandring/alltför hög invandring och en välfärdsstat. Man kan inte ha både och. Invandring kostar i en välfärdsstat. Till de liberaler som vill ha bort välfärdsstaten och vill använda den fria invandringen för att nedmontera välfärdsstaten så vill jag säga att deras agerande är ohederligt och odemokratiskt.

Men det är viktigt att veta att motsättningen mellan en generös invandringspolitik och välfärd är inte någonting som Sverigedemokraterna har kommit på. Milton Friedman argumenterade för denna motsättning i flera föreläsningar och han hade mycket goda argument. Däremot så undrar jag vilken nobelpristagare som stödjer tesen att ett land kan ta emot hur många invandrare som helst och behålla välfärdsstaten. Det är på tiden att den svenska politiska debatten om invandring börjar utgå ifrån vetenskap och inte vänsterorienterade slagord. För att det ska hända så krävs det några ärliga liberaler.

3 kommentarer:

  1. Håller med. Mycket klartänkt och välskriven artikel. Vänliga hälsningar från Christer Holmberg- Nätverket Sverige Obs! Vi har ny hemsida: www.nätverketsverige.com

    SvaraRadera
  2. Se även min personliga politiska blogg. Lite friare och mer högt i tak. Med ifrågasättande gällande både mig själv,den sverigevänliga rörelsen och allt www.opinionsledaren.webs.com

    SvaraRadera
  3. Man behöver inte ha mycket fantasi för att förstå hur välfärdsstaten skapar fler "takers" än "makers". Självfallet har Friedman rät i att det inte går att ha fri invandring till en stat som erbjuder fritt uppehälle utan någon motprestation. Hela den österrikiska ekonomiska skolans tänkare ger samma svar på frågan. Om något är fritt kommer det att överutnyttjas.

    SvaraRadera